Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Peterson

Umiyak Sa Dios

May isang orca o uri ng balyena noon na nagngangalang Talequah ang nagsilang ng kanyang supling ngunit namatay ito pagkaraan lamang ng halos isang oras. Labis na naghinagpis si Talequah na napanood ng mga tao sa buong mundo. Labing pitong araw na bitbit ni Talequah ang patay nitong anak sa kalagitnaan ng Pacific Ocean bago niya ito tuluyang pinakawalan.

Minsan, nahihirapan…

Kamangmangan

May mga bagay na hindi natin lubos maunawaan hangga’t hindi natin ito mismong mararanasan. Noong buntis ako, nagbabasa ako ng libro at nakikinig sa mga kuwento tungkol sa panganganak. Pero sa kabila nito, hindi ko pa rin maisip kung ano ba talaga ang pakiramdam ng nanganganak. Tila imposibleng makayanan ng katawan ko ang pagsilang ng sanggol!

Ang isinulat ni Pablo…

Bago Ka Pa Humingi

Dekada na ang magandang samaha ng mag-asawang sina Robert at Colleen. Bago pa sabihing “paki pasa ang palaman sa tinapay, naipasa na ito. Tamang-tama rin ang paglagay ng tubig sa baso habang nasa hapag kainan. Kapag nagkukwento, tinatapos ng isa ang sinasabi ng asawa. Nakakapayapa ng kalooban na lubos na kilala at pinagmamalasakitan tayo ng Dios, higit pa sa mga…

Matiyagang Naghihintay

May isang uri ng pagong na kapag malapit na ang taglamig, lumulusong siya sa ilalim ng maputik na bahagi ng lawa. Nagtatago siya sa kanyang talukab at dahan-dahang bumabagal ang pagtibok ng kanyang puso. Bumababa rin ang kanyang temperatura hanggang sa magyelo ang buo niyang katawan. Matiyaga siyang naghihintay hanggang sa matapos ang panahon ng taglamig. Anim na buwan, siyang…

Nakasulat sa Puso

Bilang isang propesor, madalas na pinapakiusapan ako ng mga estudyante ko na gumawa ng liham ng rekomendasyon para sa kanila. Kailangan nila ito sa kanilang aplikasyon para sa pag-aaral sa ibang bansa, sa pagpasok ng trabaho, atbp. Sa pamamagitan nito, nabibigyan ako ng pagkakataong purihin ang kanilang karakter at mga kakayahan.

Sa tuwing maglalakbay ang mga nagtitiwala kay Jesus noon, may…