Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Peterson

Pista Ng Pag-ibig

Sa pelikulang Babette’s Feast, kinupkop si Babette sa loob ng labing apat na taon ng magkapatid na Martine at Philippa. Pinagsilbihan sila ni Babette bilang kasambahay ngunit hindi siya tumanggap ng anumang bayad mula sa kanila. Nang manalo si Babette ng malaking pera, nagpasya siyang maghanda ng masasarap na pagkain para sa magkapatid at nag-imbita rin siya ng labindalawa nilang…

Handang Panlunas

Isinulat ko sa aking notebook ang mga sinabi ng aming park guide tungkol sa mga halaman sa kagubatan ng Bahamas nang minsang magpunta kami sa isang parke. Itinuro niya rin sa amin kung ano ang halamang nakakalason. Sinabi naman niya na ang gamot sa lason ay ang sanga ng katabi lamang din ng halaman.

Namangha ako sa kung papaanong naisasalarawan ng…

Relasyon sa Iba

Mayroong sumisikat na negosyo sa ibang bansa kung saan babayaran ang ibang tao upang magpanggap na kapamilya. Ginagawa ito ng ilan upang may makasama sila sa mga pagdiriwang at makita ng iba na kunwari ay may masaya silang pamilya. Ginagawa nila ito upang maramdaman nila na mayroon silang pamilya na kinabibilangan.

Ipinapakita ng negosyong ito ang katotohanang nilikha ang mga tao…

Mabuting Halimbawa

Masaya ang anak kong si Owen sa bago niyang laruan. Nalungkot naman siya dahil kahit tatlumpung minuto na niyang binabasa ang mga direksyon, hindi pa rin niya maintindihan kung paano ito laruin. Makalipas ng ilang saglit, dumating ang kaibigan ni Owen. Alam na ng kanyang kaibigan kung paano gamitin ang laruan at ipinakita niya iyon kay Owen. Sa wakas ay masaya…

Nagagalak ang Dios

Minsan, may ipinadalang mga litrato ang lola ko. Nakatawag ng pansin sa akin ang isang larawan noong dalawang taong gulang ako. Makikita sa larawan na nakatingin sa akin ang aking mga magulang habang ako ay nakaupo. Punong-puno ng pagmamahal at kasiyahan ang pagtitig nila sa akin.

Idinikit ko ang litratong ito sa aking kabinet para makikita ko ito tuwing umaga. Ipinapaalala…