Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Poh Fang Chia

May Wi-Fi ba?

“May Wi-Fi ba? Iyan ang madalas itanong sa akin ng mga kasama kong kabataan habang naghahanda kami sa pagpunta sa isang lugar para magmisyon. Tiniyak ko sa kanila na mayroon pero noong nandoon na kami, naaligaga ang lahat nang minsang mawalan ng Wi-Fi.

Marami sa atin ang hindi na sanay na mawalay sa mga cellphone natin. Kapag naman hawak-hawak natin ang…

Mas Mabigat na Problema

Noong 1997, maraming tao ang walang mahanap na trabaho dahil sa krisis. Isa ako sa mga iyon. Nakahanap naman ako ng trabaho pagkalipas ng siyam na buwan, pero hindi nagtagal, nagsara din ang kumpanya.

May mga ganoon ka na rin bang karanasan? Yung akala mo'y natapos na ang problema mo pero may darating pa pala na mas mahirap. Naranasan din iyon…

Perpektong Mundo

Binigyan si Katie ng gawaing-bahay ng kanyang guro. Inatasan siyang magsulat ng isang talatang pinamagatang “Ang Aking Perpektong Mundo.” Sinulat ni Katie, “Sa perpekto kong mundo…Ay libre ang sorbetes at maraming kendi sa paligid, bughaw palagi ang kulay ng langit, at may iba’t ibang hugis ang mga ulap.” Biglang naging seryoso ang tono ng kanyang sulatin. “Sa perpekto kong mundo ay…

Pagkabalisa

Kahit anong pagbali-baliktad sa pagkakahiga ang gawin ko nitong mga gabing nagdaan ay nahihirapan pa rin akong makatulog dahil sa pag-iisip ko ng solusyon sa aking problema. At dahil sa puyat ay wala akong sapat na lakas para sa susunod na araw.

Marami tayong mga alalahanin katulad ng mga mga problema sa pakikitungo natin sa iba at sa mga mangyayari sa…

Matibay na Pananampalataya

Madilim pa kung simulan ni Ah-pi ang ginagawa niya. Maaga siyang gumigising kasama ang iba para magtungo sa plantasyon ng goma. Ang pag-aani ng goma ay isang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-Hongzhuang Village, Tsina. Para maraming makuhang goma, maaga pa lamang ay nagtutungo na ang tao sa mga puno para tapikin ang mga ito. Kabilang si Ah-pi sa mga ito. Pero…

Karunungan sa Pagtanda

Isang ulat tungkol sa mga magagandang aral na mapupulot sa mga matatanda ang nailathala ng isang pahayagan sa Singapore noong 2010. Nakasulat dito na, “Bagama’t ang pagtanda ay nagbibigay ng pagsubok sa ating isip at katawan, nagdudulot din naman ito ng dagdag na kaalaman sa maraming bagay. Maraming karunungan ang matututunan natin mula sa matatanda. Sinasabi ng mga eksperto na ito…

Magtiwala Ka

Nang matapos ako ng pag-aaral sa kolehiyo, nagkaroon ako ng trabaho. Pero dahil maliit lang ang aking suweldo, nahirapan akong pagkasyahin ang pera ko. Minsan, hindi ko alam kung saan ko kukunin ang aking kakainin. Kaya naman, natuto akong magtiwala sa Dios para sa pang-araw-araw kong kailangan.

Naalala ko tuloy ang naranasan ni Propeta Elias. Natuto siyang ipagkatiwala sa Dios sa…

Makiayon

Masipag at mapagkakatiwalaang empleyado sa isang bangko si Lee. Gayon pa man, nahihirapan siyang makisama sa kanyang mga katrabaho. Hindi niya kayang makiayon sa kanila. Umaalis siya sa grupo kapag hindi na maganda ang kanilang pinag-uusapan. Naikuwento naman ni Lee sa kanyang kaibigan na kapwa niya nagtitiwala kay Jesus ang nangyari. Sinabi ni Lee na sa palagay niya ay hindi tataas…

Pagkamangha

Ang hummingbird ay isang uri ng ibon. Hinango ang pangalan nito sa tunog na ginagawa ng pakpak nito kapag pumapagaspas. “Flower-kisser” ang tawag ng mga Portuges dito at “flying jewels” naman ang tawag ng mga Espanyol. Ang pinakagusto ko ay ang “biulu” na tawag ng mga katutubong taga Mexico na ang ibig sabihi’y tatatak sa paningin. Sa madaling salita, kapag…

Pagpapasalamat

Noong bago pa lang akong sumasampalataya kay Jesus, isinusulat ko ang mga dapat kong ipagpasalamat sa Dios. Kung minsan, naisusulat ko agad ang mga ipinagpapasalamat ko. Kung minsan naman, umaabot pa ng isang linggo bago ko maisulat ang mga iyon.

Magandang makasanayan ang pagsusulat ng mga papuri’t pasasalamat sa Dios. Gusto ko ulit iyon makasanayan. Malaking tulong kasi iyon para lagi…