Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Poh Fang Chia

Hindi Nakikita

Nais ni Stephen Cass, editor ng isang magasin, na madiskubre ang mga ’di nakikitang bagay na bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Habang naglalakad siya papasok ng kanyang opisina sa New York City ay naisip niya, “Ang ganda siguro kung makikita ko ang mga radio waves sa itaas ng Empire State Building dahil magmimistula itong mga ilaw na may iba’t ibang…

Kahalagahan ng Panalangin

Nagsimula ang araw na iyon na tulad ng ibang pangkaraniwang araw, pero natapos ito sa isang malagim na pangyayari. Dinukot si Esther at ang iba pang daan-daang kababaihan sa eskuwelahan ng isang relihiyosong militanteng grupo. Pagkalipas ng isang buwan, pinalaya na ang lahat maliban kay Esther na tumangging ipagkaila si Jesus.

Habang binabasa namin ng mga kaibigan ko ang kuwento ni…

Posible ang Pagbabago

Minsan, nagtipon-tipon ang ilang grupo ng mga kabataang sumasampalataya kay Jesus para pagbulayan ang sinasabi sa Filipos 2:3-4, “Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin n'yo…

Hindi Isusuko

“Ano ang isang bagay na hindi mo kayang isuko?” Ito ang tanong ng isang DJ sa radyo. Marami namang tagapakinig ang nagbigay ng kanilang mga sagot. May mga nagsabing hindi nila kayang isuko ang kanilang pamilya. May ilan naman na sumagot na hindi nila kayang isuko ang mga pangarap nila sa buhay tulad ng pagiging musikero. Lahat naman talaga tayo ay…

Bagong Pagkakataon

Nais ko talagang matutong tumugtog ng cello. Kaya lang, hindi ako magkaroon ng pagkakataon para makapagaral nito. Pero ang totoo, hindi ko lang talaga ito binibigyan ng panahon. Pero ang totoo, hindi ko lang talaga ito binibigyan ng panahon. Naisip ko pa nga na baka sa langit ko na lang ito aaralin. Kasi sa ngayon, ang gamitin ang ibinigay na kakayahan…