Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Sheridan Voysey

Libre lahat

Ang Café Rendezvous sa London ay isang negosyong itinayo ng ilang mga sumasampalataya kay Jesus. Pagkalipas ng isang taon, nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa Café Rendezvous. Ginawa nilang libre ang lahat ng kanilang itinitinda. Minabuti nilang gawin iyon dahil pakiramdam nila, ito ang gusto ng Dios na gawin nila. Hindi rin sila humihingi ng donasyon. Libre talaga ang lahat.

Tinanong…

Magbigay

Nagtatrabaho si Cheryl sa isang kainan. Bilang bahagi ng kanyang trabaho, naghahatid siya ng pagkain sa mga bahay. Minsan, sa halip na sa isang bahay, sa pagtitipon ng mga sumasampalataya kay Jesus siya naghatid.

Nilapitan si Cheryl ng pastor doon at saka siya tinanong, “Hindi madali ang buhay para sa iyo, ’di ba?” Nang sumang-ayon si Cheryl, inabutan siya ng Pastor…

Kaningningan ng Dios

Nakapunta ako sa isang napakagandang lugar sa Australia, ang Lord Howe. Para itong maliit na paraiso dahil sa puting buhangin at napakalinaw na tubig. Maaaring lumangoy doon kasama ang mga pagong, isda, atbp. habang tanaw ang kalangitan. Ang labis na paghanga ko sa lugar na iyon ang nag-udyok sa akin para sambahin ang Dios.

Ayon sa isinulat ni apostol Pablo, ang…

Maging Mapagpasalamat

Dahil sa magkakalayo ang lugar sa Australia at madaling maaksidente ang mga nagmamaneho kapag pagod na, nagtayo sila ng mga lugar kung saan puwedeng magpahinga. Itinayo nila ito sa mga kalsadang madalas daanan ng mga sasakyan. At sa mga pahingahang iyon, nagbibigay sila ng libreng kape.

Nang minsang magbiyahe kami ng asawa ko, huminto muna kami sa isa sa mga pahingahan.…

Nagmamalasakit ang Dios

Nakakamangha ang kalawakan. Umiikot ang buwan ng 2,300 milya kada oras. Umiikot naman ang mundo sa paligid ng araw ng 66,000 milya kada oras. Ang ating araw ay isa lang sa 200 bilyong bituin. Trilyon naman ang bilang ng iba pang mga planeta.

Parang maliit na bato lamang ang ating mundo at maliliit na butil naman ng buhangin ang mga tao…

Isa Pang Taon

Puputulin ko na sana ang tanim kong puting rosas. Sa tatlong taong paninirahan ko sa aming bahay, hindi ito masyadong namulaklak at hindi rin maganda ang pagkalat ng mga sanga nito sa aming bakuran.

Pero dahil masyado akong abala, hindi ko naituloy ang pagputol dito. Pagkaraan ng ilang linggo, nagulat ako nang mamulaklak ito ng marami. Napakaganda at napakabango ng mga…

Napakabango

Minsan, nagkuwento ang sikat na manunulat na si Rita Snowden tungkol sa pagbisita niya sa isang maliit na bayan. Habang nasa isang kainan daw siya, nabaling ang kanyang atensyon sa naamoy niyang mabango. Kaya, tinanong niya ang empleyado ng kainan kung saan iyon nagmumula. Sinabi naman nito na mula iyon sa mga empleyado ng pagawaan ng pabango. Dumikit na kasi sa…

Tunay na Pagkatao

Naatasan ang pintor na si Graham Sutherland na ipinta ang larawan ng sikat na mambabatas na si Winston Churchill. Ipagdiriwang kasi ni Churchill ang kanyang ika-80 taong kaarawan. Nais makita ni Churchill sa larawan ay kung ano ang pagkakakilala sa kanya ng mga tao. Pero sabi ni Sutherland ang iguguhit niya raw ay ang tunay na pagkatao ni Churchill..

Hindi nagustuhan…

Hari ng Alon

Si Haring Canute ang isa sa pinakamakapangyarihang tao noong mga taong 1100. May sikat na kuwento tungkol sa kanya. Minsan daw, nasa tabing dagat si Haring Canute. Dahil tumataas na ang tubig, inutusan niya ang dagat na huminto. Iniisip kasi ni Haring Canute dahil hari siya, dapat lahat ng nasa paligid niya ay susunod sa kanya. Pero hindi iyon nangyari, patuloy…