Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Sheridan Voysey

Pinatawad Na

Sa aklat na Human Universals na isinulat ng antropologong si Donald Brown, mayroon daw halos apat na raang iba’t ibang uri ng ugali ang mga tao. Nakasaad din sa libro ang konsepto ng tama at mali. Ayon kay Brown, kabilang sa mga mabuting gawain ang pagtulong sa iba at pagtupad sa mga pangako. Maling gawa naman ang hindi pagpapatawad at pagpatay.…

Pansinin Ang Nilikha Niya

Bumisita kami ng kaibigan ko sa paborito kong pasyalan. Umakyat kami sa burol at naglakad sa bukid na puno ng mga bulaklak at matataas na puno. Tapos, bumaba kami sa isang lambak. Saglit kaming tumigil at nagpahinga. Napansin namin ang mga ulap sa ibabaw namin. Nakita din namin ang pag-agos ng isang malapit na sapa. Tanging ang nadidinig namin sa…

Gatas Muna Ang Ipakain

Noong unang panahon, binubuo ng maraming kaharian ang bansang United Kingdom. Nagtitiwala kay Jesus ang Hari sa lugar ng Northumbria na si Oswald. Kaya naman, nag-utos siya na magpapunta ng isang taong nagpapahayag ng Salita ng Dios sa kanilang lugar. At iyon ay si Corman, kaya lang, hindi siya nagtagumpay magpahayag dahil ayon sa kanya, matitigas ang ulo ng mga…

Huminahon Ka

Isang dalubhasa sa kasaysayan at tagapagbalita si Lucy Worsley. Dahil sa uri ng kanyang trabaho, madalas siyang makatanggap ng mga masasakit na salita mula sa mga manunuod. “Hindi ko kayang pakinggan ang paraan mo ng pagbabalita, para kang tinatamad magsalita. Pagandahin mo pa ang iyong pananalita”. Ito ang komento ng isang manunuod sa internet tungkol kay Lucy.

Para sa ibang…

May Plano Ang Dios

Mahirap ang pamumuhay sa Cateura, South America. Ang mga tao ay nabubuhay lamang sa pangagalakal ng mga basura, ngunit sa kabila ng kahirapang nararanasan ng mga tao, nagbago ang lahat nang mabuo ang grupo ng mga musikero.

Iba’t ibang instrumento ang ginagamit ng grupo: violin, saxophone at cello. Subalit wala silang pambili ng mga ito kaya gumawa sila ng paraan para…