Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Tim Gustafson

Inagaw Mula sa Apoy

Si John Wesley o Jacky ay isang kilalang tagapagturo ng Biblia. Noong limang taong gulang pa lamang siya, nagkaroon ng sunog sa kanilang bahay. Hindi nakasunod si Jacky nang tawagin siya ng kanilang kasambahay kaya nanatili siya sa loob ng nasusunog na bahay. Bago pa ito tuluyang matupok, nailigtas siya ng isang lalaki. Pumasok ito sa loob ng bahay at hinila…

Walang Hangganan

Ang Migaloo ay isang puting balyena na matatagpuan sa Australia na unang ginawan ng dokumentaryo. Bihira na lang ang mga ganitong uri ng balyena kaya gumawa sila ng batas na poprotekta sa mga ito.

May mababasa namang kwento sa Biblia tungkol sa isang malaking isda (JONAS 1:17). Sinabi ng Dios kay Jonas na pumunta sa Nineve upang balaan sila na paparusahan…

Pagmamalasakit Ni Miglio

Sa police station, makikitang nag-aalala ang pulis na si Vic Miglio. Nakatanggap kasi siya ng tawag kung saan sangkot ang isang pamilya. Isang babae ang sinaktan ng kanyang nobyo at malubhang nasugatan. Dahil doon, isinugod ito sa ospital. Hindi naman makapaniwala ang ina ng babae kung bakit humantong sa ganoon ang pangyayari. Tiyak naman na matagal na panahon bago mawala sa…

Pagpapatawad

Sa isang usapan tungkol sa pagpapatawad, isang tao ang nagsabi ng ganito, “Patawarin agad natin kapag may taong nagkamali at bigyan natin siya ng pagkakataon na magbago.”

Maraming beses na naranasan ng apostol na si Pedro ang pagpapatawad ng Dios. Pabigla-bigla kung magsalita si Pedro at mababasa natin sa Mateo 16:21-23 kung paano siya itinama ni Jesus. Pinatawad din ni Jesus…

Sa Ngalan ng Pagmamahal

Si Nabeel Qureshi ay nagtitiwala na kay Jesus. Sumulat siya ng mga aklat para matulungan ang mga tao na mas maunawaan ang mga kasama niya sa dati niyang relihiyon. Sinikap ni Nabeel na maging magalang at maipakita ang kanyang pagmamahal sa mga dati niyang kasama sa relihiyon.

Inialay ni Nabeel ang isa sa kanyang mga libro para sa kanyang minamahal na…

Hindi ko Kaya

“Hindi ko kaya!” Ito ang nasabi ng isang mag-aaral na nahihirapan sa paggawa ng kanyang proyekto. Kailangan niya ang tulong ng kanyang guro. Maaaring makaranas din tayo ng ganoong kalungkutan kung mababasa natin sa Biblia ang Sermon sa Bundok na itinuro ni Jesus. “Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway” (MATEO 5:44). Ang pagkapoot sa iba ay tulad din ng pagpatay (T…

Ang Dios ng Lahat

“Kapag sumisid ka sa ilalim ng dagat at kumuha ka ng lamang dagat, makakakita ka ng mga bagong lahi ng isda.” Iyan ang sinabi ng marine biologist na si Ward Appeltans. Sa loob ng isang taon ay nakapagtala siya ng 1,451 na mga bagong lahi ng isda.

Sa Job 38-40 ay ipinaalala ng Dios kay Job ang mga mabubuting dulot ng…

Pag-ibig ng Ama

Tumalikod ako sa Dios at naging rebeldeng anak sa aking mga magulang noong 20 taong gulang ako. Gabing-gabi na ako kung umuwi sa aming bahay. Pero minsan, bigla kong naisip na dumalo sa simbahan kung saan pastor ang aking ama. Nagbihis ako at naghandang pumunta doon.

Hindi ko makakalimutan ang kasiyahan ng aking ama nang makita niya ako. Ipinakilala niya agad…

Nagpapatawad

Dumalo ako sa isang kasalan kung saan galing sa magkaibang lahi at kultura ang ikinasal na lalaki at babae. Pinaghalo sa seremonya ng kanilang kasal ang magkaiba nilang tradisyon at paniniwala.

Sa Lumang Tipan ng Biblia, sinabi ni propeta Zefanias na maaaring humantong sa pagkakasala ang pagsasama-sama ng iba't ibang paniniwala tungkol sa Dios. Tinatawag itong syncretism. Nangako ang mga Judio…

Pagpaparangal

Pagkatapos ng dalawang dekadang paninilbihan niya bilang piloto ng helikopter, inilaan na lang ni James ang panahon niya sa pagtuturo sa kanilang lugar. Pero hinahanap-hanap niya pa rin ang dating ginagawa kaya pumasok siya bilang piloto ng helikopter sa isang ospital. Nagtrabaho siya dito hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay.

Kaya naman noong inilibing siya, nagpalipad din ng helikopter paikot…