Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Tim Gustafson

Sandaling Tumigil

Madalas, tumutugtog ang isang banda kapag sasapit na ang pagbagsak ng snow sa Amerika. Sinabi ng isang miyembro ng banda “Tuwing nakakakita kami ng bumabagsak na snow, “Napapatigil ang mga tao dahil sa pagkamangha sa mga nakikita nilang snow. Sa unang pagbagsak ng snow, nakararamdam ang mga tao ng bagong simula.

Kung makikita natin ang unang pagbagsak ng snow, mapapatigil din…

Desperadong Solusyon

Noong taong 1584, sinadyang pinabaha ni William of Orange ang ilang mga lugar na kanyang nasasakupan. Ginawa niya ang desperadong solusyon na ito para hindi sila masakop ng mga Espanyol. Pero hindi rin naging epektibo ang ginawa niya at nasira pa ang malalawak na mga bukirin. May kasabihan nga na, “Sa mga desperadong panahon, desperadong pamamaraan na rin ang dapat…

Mabuting Halimbawa

May isang paaralan na nagtuturo tungkol sa Biblia sa bansang Ghana. Yari lang sa simpleng materyales ang paaralan pero marami ang nag-aaral dito. Inilaan ni Bob Hayes ang buhay niya para maturuan ang mag-aaral dito. Tinuruan niya ang mga ito tungkol sa Biblia at kung paano ito ipahayag sa iba. Nagsikap si Hayes na turuan ang mga mag-aaral sa kabila…

Magpuri

Na-stroke si Tom at nawala ang kanyang kakayahang makapagsalita. Dumaan siya sa mahabang proseso upang makapagsalita muli. Makalipas ang ilang linggo, nagalak kami ng makita si Tom na dumalo sa pagtitipon para sa Thanksgiving. Nagalak kami ng tumayo siya upang magbahagi. Nangangapa sa mga salita at nalilito pa rin siya sa mga nais niyang sabihin. Pero isa lang malinaw: nagpupuri siya…

May Puwang Para Sa Akin

May isang matandang beteranong sundalo ang matapang at matalim magsalita. Minsan, tinanong siya ng kanyang kaibigan tungkol sa kanyang paniniwalang espirituwal. Kaagad siyang sumagot, “Wala namang puwang ang Dios para sa katulad ko.”

Marahil ang sagot niya ay bahagi lamang ng kanyang ipinakikitang katauhan bilang tigasin at may katapangan, ngunit hindi rin naman ito nalalayo sa katotohanan. Ang Dios ay…