Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Winn Collier

Naghihintay Ang Dios

Noong 12 taon pa lang, ang ngayong kilalang gumagawa ng tula na si Denise Levertov ay nagpadala siya ng sulat sa tanyag na si T.S. Elliot. Naghintay si Denise sa magiging sagot ni Elliot. Namangha si Denise dahil nagpadala si Elliot ng dalawang pahina ng liham na nakapagbigay ng lakas ng loob kay Denise. Sa tula na The Stream and…

Pagkalinga ng Ama

Ilang tao sa simbahan namin ang nakiusap kung maari ba akong tumayo bilang ama at magbigay payo sa kanila. Meron silang hindi magandang relasyon sa mga ama nila. Pinakinggan ko ang mga saloobin nila. Ilan dito ang masyadong mataas na ekspektasyon ng mga magulang nila, at hindi pagpapakita ng pagmamalasakit sa panahong kailangan nila ito.

Meron din namang nagsabi ng pagkagalak,…

Walang Paghatol

Patungong Northern Carolina ang isang mag-asawa. Sakay sila ng isang malaking sasakyan. Nadama nila na biglang sumabog ang gulong nito. Kumaskas sa lupa ang metal na sasakyan. Nagdulot ito ng matinding sunog na tumupok sa maraming ektarya ng lupa at bahay. Nagresulta rin ito sa pagkamatay ng napakaraming mga tao.

Nang malaman ng mga taong nakaligtas sa sunog ang matinding kalungkutang…

Tunay na Ninanais

Si Reepicheep ay isa sa mga nakakatuwang karakter sa pelikulang, The Chronicles of Narnia. Kahit na isa lang siyang maliit na daga, malakas ang loob niya at matapang na sumasali sa labanan. Ano ang sikreto niya? Ito ay ang pagnanais niya na makarating sa lugar ni Aslan at makita ang kanyang hari.

Mababasa naman natin sa Biblia ang kuwento ng bulag…

Pagharap sa Takot

Sa bansang Etiopia, isang labindalawang taong gulang na bata ang dinukot ng pitong di-kilalang kalalakihan. Isang linggo ang lumipas bago siya matagpuan ng mga pulis sa isang kagubatan. Nakita nila ang bata na napapalibutan ng tatlong leon. Ayon kay Sarhento Wondimu, maaaring nang marinig ng mga leon ang iyak ng bata habang siya’y sinasaktan, tumakbo ang mga ito papunta sa kinaroroonan…