Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Winn Collier

Malugod na Pagtanggap

Ginaganap ang aming pananambahan sa isang dating eskuwelahan na ipinasara noong 1958 dahil tumanggi itong sumunod sa utos ng korte na payagan nang makapag-aral doon ang mga African-American. Mga puti o Caucasian lang kasi ang nag-aaral sa eskuwelahang iyon. Nang sumunod na taon, muli itong nagbukas at kabilang sa mga estudyanteng African-American na naunang nag-aral doon si Elva. Naalala pa niya ang…