Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Winn Collier

Tapos Na Ang Laban

Nagtago sa kagubatan sa loob ng halos dalawampu’t siyam na taon matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigidig si Hiroo Onoda. Ipinadala si Hiroo ng mga sundalong Hapon sa isang isla sa Pilipinas para maging espiya. Nang matapos ang digmaan, nanatili si Hiroo sa kagubatan. Hindi siya naniwala na nagkaroon na ng katapusan ang labanan. Noong 1974, pumunta sa isla ang pinuno…

Pusong Mapagbigay

Nahihirapan si Vicki na mag-ipon para makabili ng bagong kotse. Hindi na kasi magagawa ang kotse niya dahil malaki ang naging sira nito. Nang malaman ito ni Chris na regular na kostumer sa restawran na pinagtratrabahuhan ni Vicki, hindi maalis sa isip niya ang tumulong. Kaya naman, binili ni Chris ang lumang kotse na ipinagbibili ng kanyang anak at ipinagkaloob…

Imposibleng Pagpapatawad

Isang nakalamukot na papel ang nakita sa lugar kung saan pinatay ng mga Nazi ang halos 50,000 kababaihan. Ito ang mababasa sa papel: “O Panginoon,...alalahanin N’yo rin po maging ang mga taong gumawa sa amin ng masama. Ngunit huwag N’yo pong alalahanin ang pagpapahirap na ginawa nila sa amin. Sa halip, Inyo pong alalahanin ang mga magandang bunga na naidulot…

Pagdaan Sa Tubig

Ang pelikulang The Free State of Jones ay tungkol kay Newton Knight at ng iba pa niyang kasamang alipin noong panahon ng US Civil War. Si Knight ang kinilalang bayani sa digmaang iyon pero malaki ang naging bahagi ng dalawa niyang kasamahan. Ginamot ng mga ito ang malaking sugat ni Knight sa binti na natamo niya sa pagtakas mula sa…

Lubos Na Minimithi

Takot si Duncan na maging salat sa pera kaya nagsikap siya nang husto para sa kanyang kinabukasan. Nakapagtrabaho naman siya sa isang prestihiyosong kumpanya. Nakaipon siya ng maraming pera, nagkaroon ng magarang sasakyan, at nakabili ng napakamahal na bahay. Pero kahit nakamit ni Duncan ang mga minimithi niya, hindi pa rin siya nasiyahan at nakaramdam lang ng kabalisahan. Sinabi pa…

Nang Makita Ang Kaligtasan

Sa edad na 53, hindi inaasahan ni Sonia na iiwan niya ang kanyang negosyo at bansa at maglakbay patungo sa panibagong bayan kasama ang ibang mga naghahanap ng kublihan. Matapos patayin ng mga gang ang kanyang pamangkin at pilitin ang kanyang 17 na taon niyang anak na sumali sa kanila, pakiramdam ni Sonia na ang pagtakas na lang ang maaari…