Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Winn Collier

Pagsalungat

Si Flannery O’ Connor ay isang mahusay na manunulat. Napanood ko minsan ang kanyang video noong anim na taong gulang pa lang siya. Ipinakita roon na tinuturuan niyang maglakad nang pabaliktad ang isang manok sa kanilang bukid. Tila inilalarawan ng eksenang ito ang istilo ng pagsulat ni O’Connor. Sa loob ng tatlumpu’t siyam na taon, inilaan niya ang kanyang panahon sa…

Malungkot na Kuwento

Nalungkot ako nang mabalitaan ko na nakagawa ng isang krimen na pang-aabuso sa mga babae ang dalawang lalaking hinahangaan ko. Kahit ang mga sumasampalataya kay Jesus ay nakakagawa rin ng ganitong kasamaan.

Nakagawa rin ng malaking kasalanan si Haring David. Mababasa natin sa aklat ng Samuel na isang hapon ay may nakita si David na isang babaeng naliligo (2 SAMUEL 11:2).…

Muling Buuin

Sa librong Look & See: A portrait of Wendell Berry, tinalakay ng manunulat na si Berry ang tungkol sa paghihiwalay. Ayon sa kanya, karaniwang tema na ng mundo ang paghihiwalay. Magkakahiwalay tayo sa bawat isa. Ang mga bagay na dapat buo at iisa ay nasisira at naghihiwalay. Nang tanungin si Berry kung ano ang dapat gawin tungkol dito, sinabi niya na,…

Mas Malaki ang Dios

Inilarawan ni Giles Kelmanson na tagapag-alaga ng mga mababangis na hayop sa Africa, ang isang hindi kapanipaniwalang eksena. May dalawang honey badger na nakikipaglaban sa anim na leon. Kahit dadalawa lamang ang mga ito, hindi sila natakot makipaglaban sa mga leon na mas malaki sa kanila. Akala ng mga leon na matatalo nila ang mga ito pero makikita sa video na…

Papawiin ang Kalungkutan

Nabulag si Mary Ann Franco dahil sa isang malubhang aksidente sa kotse. Makalipas ang 21 taon, nahulog naman siya at nasaktan ang kanyang likod. Matapos siyang operahan sa likod, himalang nanumbalik ang kanyang paningin. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang mukha ng kanyang anak. Hindi maipaliwanag ng doktor ang panunumbalik ng kanyang paningin. Akala ni Mary Ann na habambuhay na…