Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Xochitl Dixon

Magpatawad

Nagpuyos ang galit ko nang may ginawang hindi maganda ang isang babae sa akin. Nais kong ipaalam sa iba ang ginawa niya sa akin. Nais kong mahirapan din siya at maranasan ang ginawa niya sa akin. Tumindi ang galit ko hanggang bigla namang sumakit ang ulo ko. Habang nananalangin akong mawala ang pananakit ng ulo ko, bigla namang nangusap sa…

Liwanag Sa Dilim

Katatapos lang dumaan ng malakas na bagyo sa bagong lugar na tinitirhan namin. Nagdulot ito ng madilim na kalangitan at maalinsangang panahon. Habang ipinapasyal ko ang aming asong si Callie, napuno ang isip ko ng mga hamong hinaharap ng aming pamilya dulot ng paglipat namin. Sa pagkakataong iyon, pinakinggan ko ang pag-agos ng sapa na malapit sa aming bahay at…

Higit Na Mahalaga

May hindi magandang karanasan noon ang aking ina sa mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya, nagalit siya nang malaman na mananampalataya na rin ako. Iniisip niya na huhusgahan ko siya kaya hindi niya ako kinausap sa loob ng isang taon. Labis ko itong ikinalungkot pero napagtanto ko na higit na mahalaga ang relasyon ko sa Dios kaysa sa relasyon ko sa…

Purihin Natin Siya!

Tuwing 3:16 ng hapon, tumitigil si Shelley sa anumang ginagawa niya para magpuri at magpasalamat sa Dios. Sa pagkakataong iyon, inaalala ni Shelley ang kabutihan ng Dios. Mahalaga para kay Shelley ang itinakda niyang oras na iyon para sandaling manalangin. Nakakatulong ito upang lalo pa siyang mapalapit sa Panginoon.

Nagsilbi naman itong inspirasyon sa akin. Nagtakda rin ako ng oras…

Kagalakan

Tuwing hapon, patalon-talon at umiindak na bumababa sa kanilang school bus ang labing-apat na taong gulang na si CJ. Nagsasayaw siya dahil masaya siya at gusto niya ring pasayahin ang mga tao. Isang araw, may dalawang tagakolekta ng basura ang nakisayaw kay CJ. Ipinakita nilang tatlo ang lubos na kagalakan at kung paanong nakakaimpluwensiya sa iba ang kanilang kagalakan.

Mababasa naman…