Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Xochitl Dixon

Pagpapasalamat

Habang tinutulungan ng asawa kong si Alan ang anak namin na si Xavier para sa kanyang job interview, inabot niya rito ang mga thank-you card. Pagkatapos tanungin ng asawa ko si Xavier ng mga maaaring itanong sa kanya sa interview, ipinaalala ulit ni Alan na huwag niyang kalimutang ibigay ang thank-you card. Ngumiti si Xavier at sinabi, “Alam ko po na…

Huwag Susuko

Umiiyak na tumawag sa akin ang kaibigan ko nang malaman niya na mayroon siyang sakit na kanser. Lubos siyang nag-alala kung ano na ang mangyayari sa kanyang asawa at maliliit pang mga anak. Idinalangin namin siya ng iba pa naming mga kaibigan. Natuwa kami nang palakasin ng doktor ang kanyang loob. Sinabi nito sa kanya na huwag siyang mawalan ng pag-asa…

Magiting na Sundalo

Aktibo ang labing walong taong gulang na si Emma sa paglalagay ng mga bagay tungkol kay Jesus sa kanyang social media account kahit na minsan ay maraming tao ang pumupuna sa kanyang ginagawa. Pinupuna siya ng iba dahil sa kanyang pisikal na anyo at ang iba nama’y nagsasabing hindi siya matalino dahil sa kanyang labis na dedikasyon sa Panginoon. Pero kahit…

Isulat Ang Pangalan

Sa aklat na Love Letters from God ni Glenys Nellist, hinihikayat niya ang mga bata na makipag-usap sa Panginoon sa mas personal na paraan. Ang mga pambatang librong ito ay may mensahe mula sa Dios na mayroong espasyo para sa pangalan ng bata na maaaring isulat sa pahina ng bawat kuwento mula sa Biblia. Sa pamamagitan nito ay ipinaaalam sa mga…

Anuman ang Gagawin

Inamin ni C.S. Lewis sa kanyang librong Surprised by Joy na noong siya ay sumampalataya kay Cristo sa edad na tatlumpu’t tatlo, ginawa niya ang lahat ng paraan para makatakas o makaalis dito. Pero sa kabila ng karanasang ito, patuloy siyang binago ng Dios at naging matapang na tagapagtanggol ng tunay na pananampalataya. Ipinahayag ni Lewis ang katotohanan at ang pagmamahal…