Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Xochitl Dixon

Anuman ang Gagawin

Inamin ni C.S. Lewis sa kanyang librong Surprised by Joy na noong siya ay sumampalataya kay Cristo sa edad na tatlumpu’t tatlo, ginawa niya ang lahat ng paraan para makatakas o makaalis dito. Pero sa kabila ng karanasang ito, patuloy siyang binago ng Dios at naging matapang na tagapagtanggol ng tunay na pananampalataya. Ipinahayag ni Lewis ang katotohanan at ang pagmamahal…

Manalangin at Magmahal

Si Jesse Owens na isang Aprikanong Amerikano ay isang mahusay na atleta sa larangan ng pagtakbo. Isa rin siyang sumasampalataya kay Jesus. Noong 1936, nanalo siya ng apat na gintong medalya sa Olympic Games na ginanap sa Berlin, Germany. Naging kaibigan ni Jesse sa palarong iyon si Luz Long na isa ring atleta. Nasa ilalim noon ng pamumuno ng malupit na…

Natatanging Kakayahan

Isang mahusay na pintor si Lance Brown. Minsan, inaanyayahan siyang magpinta sa harap ng isang pagtitipon ng mga sumasampalataya kay Jesus. Una niyang ipininta ang larawan ng pagkapako at muling pagkabuhay ni Jesus. Maya-maya ay tinakpan niya ng itim na pintura ang unang larawang kanyang ipininta. Nilagyan naman niya ng asul at puting pintura ang bagong larawan. Makalipas ang anim na…

Sino Siya?

Pauwi na kami ng asawa ko mula sa isang bakasyon. Habang hinihintay namin na maiayos ang bagahe namin sa paliparan, itinuro ko sa asawa ko ang isang lalaki sa hindi kalayuan. Tinanong ako ng aking asawa, “Sino siya?”

Ikinuwento ko sa aking asawa ang iba’t ibang karakter na ginampanan ng sikat na artistang iyon. Pagkatapos ay lumapit ako sa aktor at…

Namumulaklak sa Disyerto

May napansin ang dalubhasang si Edmund Jaeger sa disyerto ng Mojave na matatagpuan sa Amerika. Minsan lamang sa loob ng ilang taon umuulan sa disyertong ito. Matapos ang mga pag-ulan, namumukadkad ang mga halaman at nababalutan ang disyerto ng magagandang bulaklak. Pinatunayan ng mga siyentipiko na kailangang mabasa ng ulan ang disyerto paminsan-minsan at mainitan ng araw bago lumabas ang namumukadkad…