Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Xochitl Dixon

Dakilang Pag-ibig Ng Dios

Minsan, inimbitahan ako ng aking kaibigan na maging tagapagsalita sa mga batang kababaihan sa isang pag-aaral tungkol sa kabanalan. Pero tumanggi ako. Noong kabataan ko kasi ay hindi naging maganda ang aking buhay dahil sa imoralidad. Nang ikasal ako at makunan sa aking unang anak, naisip ko na pinaparusahan ako ng Dios dahil sa mga dati kong kasalanan.

Nang isuko…

Nasaan Ang Dios?

Sa mga libro ni Martin Handford na Where’s Waldo?, isang serye ng mga pambatang puzzle book, ang mailap na karakter ay nakasuot ng pula at puting guhit-guhit na kamiseta at medyas na may katernong sumbrero, asul na pantalon, brown na sapatos, at salamin. Matalinong itinago ni Handford si Waldo sa mga larawan ng maraming karakter sa iba’t ibang lugar sa…

Iisa

Umabot ang balita kay David na isusubasta na ng bangko ang lupaing isinangla nila noon. Dala ang kanyang naipon, nagpunta si David sa lugar kung saan gaganapin ang pagbebenta. Doon, kasama niya ang higit sa dalawang daang lokal na magsasaka at mamimili. Tanong niya, “Sapat kaya ang pera ko?”

Nang tawagin ang lupa nila, agad na nagbigay ng presyo si…

Pagmamahal Kahit Saan

Nasa bakasyon kami ng aking asawa. Nangingisda siya, habang nagbabasa naman ako ng Biblia. Nilapitan kami ng isang binata, sinulyapan niya at itinuro ang aking Biblia. Bumuntong-hininga siya bago nagsalita “Nakulong po ako. Sa tingin po ninyo mahal talaga ng Dios ang mga taong katulad ko?” Bilang sagot, binasa ko ang Mateo 25, dito binanggit ni Jesus ang tungkol sa…

Isabuhay Ang Iyong Sinasabi

Noong pumasok na ang bunsong anak ko na si Xavier sa Kindergarten, sinimulan kong magbasa kami ng Biblia kasama ang iba ko pang anak. Hinikayat ko rin silang laging manalangin. Nakakatuwa naman ang ginagawang pagkakabisado ni Xavier ng mga talata sa Biblia. Sa panahon kasi na kailangan namin ng karunungan mula sa Dios para magdesisyon, nakakapagsabi siya ng mga talata…