Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Xochitl Dixon

Makalangit Na Komunyon

Nang mag-landing ang Apollo 11 sa Sea of Tranquility ng buwan noong July 20, 1969, nagbawi muna ang mga manlalakbay sa space sa naging flight nila bago sila tumapak sa ibabaw ng buwan. Pinayagan ang astronaut na si Buzz Aldrin na magdala ng tinapay at alak para mag-communion siya.

Pagkatapos basahin ang Kasulatan, natikman niya ang unang pagkaing kinain sa buwan. Hindi nagtagal, isinulat niya kung…

Ang Panustos Ng Dios

Linggo-linggong tumutulong sina Buddy, tatlong taong gulang, at nanay nito na ibaba ang pinamiling panustos mula sa trak na gamit ng simbahan sa pamimigay ng pagkain sa komunidad. Nang ibinalita ng nanay sa lola niya na nasira ang trak, sabi niya, “Naku, paano na ang pamimigay ng pagkain?” Paliwanag ng ina na kailangan lumikom ng pera ang simbahan para makabili…

Bahaghari Ng Pag-asa

Dahil sa matinding sakit na naramdaman ko, napilitan akong manatili sa kuwarto sa mga unang araw ng bakasyon namin. Naging makulimlim ang damdamin ko tulad din ng kalangitan. Nang nakapasyal ako sa malapit na parola kasama ang asawa ko, nakita kong natakpan ng maiitim na ulap ang magagandang tanawin.

Gayunpaman, kinuhanan ko pa rin ng larawan ang madilim na kabundukan…

Pag-asa Sa Bagyo

Noong tagsibol ng 2021, ilang storm-chasers ang kumuha ng video at litrato ng isang bahaghari na katabi ng buhawi sa Texas sa Amerika. Kita sa video na tila nakayuko ang mga sanga ng trigo dahil sa lakas ng umiikot na hangin at may isang matingkad na bahaghari ang nakaarko sa kulay-abong kalangitan patungo sa buhawi. Sa isa pang video kita ang ilang taong nakatayo…

Sulit Ipahayag

Ibinahagi ko kay nanay ang magandang balita tungkol kay Jesus pagkatapos kong makilala si Jesus. Pero imbes na maniwala rin siya kay Jesus, ‘di niya ako kinausap sa loob ng isang taon. Duda siya sa mga nagtitiwala kay Jesus dahil sa hindi magandang karanasan niya sa ilan sa kanila. Pinagdasal ko siya at sinubukan tawagan linggu-linggo. Pinagaan ng Banal na…