Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Bill Crowder

Panalangin

Noong naging pangulo ng Amerika si Abraham Lincoln, pinamunuan niya ang isang may lamat na bansa. Tinitingnan si Lincoln bilang isang matalinong lider at isang taong may mataas na moral, pero may iba pang elemento sa karakter niya na marahil ay naging pundasyon ng lahat.

Ang tugon niya sa kakulangan? Sinabi ni Lincoln na maraming beses siyang lumuhod dahil sa…

Mapanganib Na Pagkalingat

Ginulat ng pintor na si Sigismund Goetze ang bansang England sa kanyang ipininta na “Despised and Rejected of Men.” Sa kanyang iginuhit, makikita ang mga taong abala sa kanilang negosyo, pag-ibig, at sa pulitika. Ito ang paraan noong henerasyon ni Goetze upang hamakin si Jesus.

Wala silang pakialam sa Kanya at sa mga paghihirap Niya. Dahil dito, hindi nila napansin ang ginawa…

Hindi Nakalimutan

Kilala mo ba o pamilyar ba sa iyo ang pangalang George Liele (1750–1820)? Siguro ay hindi. Ngunit dapat malaman mo kung sino siya. Isa siya sa mga naunang misyoneryong nagpahayag ng Magandang Balita sa Georgia. Ipinanganak mang isang alipin si Liele, nakilala pa rin niya ang Panginoon.

Noong nakalaya siya sa pagiging alipin, ibinahagi niya ang tungkol kay Jesus sa bansang…

Tunay Na Pag-asa

Noong 1960, masigla ang ekonomiya ng U.S. Bunga ito ng kanilang pananaw na maging positibo lamang sa mga nais gawin. Pinangunahan ito ng kanilang mahusay na presidente noon na si John F. Kennedy na kung saan marami siyang nais gawin maging ang makapunta sa buwan. Gayon pa man, sa kabila ng kanilang pagiging positibo, gumuho pa rin ang lahat ng…

Magandang Pagkabasag

Nagpunta kami sa isang archeological site sa bansang Israel. Pinaliwanag ng direktor sa lugar na kahit anong mahukay namin ay hindi pa nahawakan ninuman sa loob ng libong mga taon. Habang naghuhukay ng mga basag na piraso ng palayok, pakiramdam namin ay nahawakan namin ang kasaysayan. Pagkatapos ng mahabang oras, dinala kami sa lugar kung saan ang mga basag-basag na piraso…