Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Bill Crowder

Sabihin Sa Kanya

Si Victor Hugo (1802-1885) ay isang makata at manunulat noong panahon ng kaguluhan sa bansang France. Kilala siya sa isinulat niyang nobelang Les Miserables. Makalipas ang mahigit isandaang taon, isang dula na base sa nobelang isinulat ni Hugo ang naging tanyag. Hindi ito nakakagulat. Ayon na rin kay Hugo, “Isang paraan ang musika para masabi ang mga bagay na hindi…

Sa Krus

Sinabi ni Pastor Tim Keller “walang sinuman ang nakakakilala sa kanyang sarili kung sasabihin lamang. Dapat itong ipakita.” Katulad ng kasabihang “actions speak louder than words.” Ipinapakita ng mag-asawa ang kanilang pagmamahal sa kanilang pakikinig. Ipinapakita naman ng mga magulang sa kanilang mga anak na sila ay mahalaga sa pamamagitan ng pagaalaga sa kanila. Sa ganito ding paraan, kapag maling pamamaraan…

Binago Ni Cristo

Nasaksihan ni Joanna Flanders-Thomas ang kapangyarihan ni Cristo na bumago ng puso ng mga tao. Naglingkod si Joanna sa pinakamarahas na bilangguan sa Timog Aprika. Ikinuwento ni Philip Yancey sa aklat niyang Vanishing Grace ang mga karanasan ni Joanna sa paglilingkod sa mga preso.

Araw-araw siyang dumadalaw roon at ipinapahayag ang dakilang ginawa ni Cristo sa krus. Nakapalagayang loob na ni…

Pakikipaglaban Sa Dragon

Nasubukan mo na bang makipaglaban sa isang dragon? Ayon sa manunulat na si Eugene Peterson, bawat isa sa atin ay nakipaglaban na sa dragon. Para sa kanya kasi ang mga dragon ay ang mga bagay na kinatatakutan natin o ang mga mabibigat na pagsubok sa ating buhay.

Totoo nga naman na ang ating buhay ay punong-puno ng pakikipaglaban sa mga…

Paalam at Pagsalubong

Maraming nagbago sa mga pananaw ko sa buhay nang biglang pumanaw ang kapatid kong si David dahil sa atake sa puso. Pang-apat si David sa aming pitong magkakapatid pero siya ang unang pumanaw sa amin. Maraming bagay ang napagbulay-bulayan ko sa biglang pagpanaw niya. Napagtanto ko na sa pagtanda namin, mas haharap ang pamilya namin sa pagpanaw kaysa sa pagkakaroon…