Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Bill Crowder

Kanlungan

Noong mga bata pa kami, ginagaya namin ang ilang nababasa sa libro at napapanood sa pelikula tulad ng paglalambitin ni Tarzan at pagtatayo ng mga bahay sa puno. Nagtatayo rin kami ng lugar kung saan nagtatago kami para kunwari’y maging ligtas sa mga kalaban.

Pagkalipas ng maraming taon, ang mga anak ko naman ang nagtatayo ng kanilang kanlungan. Likas sa ating…

Hindi Mahalaga

Ikinagulat ng mga taga England ang iginuhit ng pintor na si Sigismund Goetze na tinawag niyang, ‘Hinamak at Itinakwil ng mga Tao.’ Si Jesus ang nasa larawan kasama ang mga tao sa kapanahunan ni Goetze. Makikita sa kanyang ipininta na lubos na nahihirapan si Jesus habang ang mga nakapaligid sa kanya ay abala naman sa mga bagay na kinahihiligan nila tulad…

Pagpapalakas ng Loob

Ang Steven Thompson Memorial Centipede ay paligsahan sa pagtakbo na may kakaibang tuntunin. Sinasalihan ito ng mga grupo na may tig-pitong miyembro. May hawak na lubid ang bawat grupo at tatakbo sila bilang isang grupo sa unang 2 milya. Kapag narating na nila ang ikalawang milya, bibitawan na nila ang lubid at isa-isa na nilang tatapusin ang karera.

Nakasali sa ganoong…

Kaawaan

Kilala si Anne Frank sa kanyang isinulat tungkol sa paghihirap na naranasan ng kanyang pamilya noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Nang mahuli siya at mabilanggo sa isang Nazi Death Camp na isang lugar kung saan sabay sabay na pinapatay ang mga bilanggo, lubos siyang nahabag sa mga kapwa niya bilanggo. Ayon sa iskolar na si Kenneth Bailey, hindi napagod sa…

Ang Pinakarurok

Namana ko sa aking magulang ang pagkahilig ko sa iba’t ibang uri ng musika. Minsan, pumunta ako sa Moscow Conservatory para manood ng konsiyerto ng Moscow National Symphony. Nasiyahan ang mga manonood lalo na noong palakas na ng palakas ang pagtugtog nila sa isang komposisyon ni Tchaikovsky. Nagtayuan ang mga tao bilang pagpapakita ng kanilang paghanga.

Parang pagtugtog ng musika ang…

Lakas ng Loob

Si Teresa Prekerowa na taga Poland ay isa sa mga kinikilala sa Jerusalem dahil sa kanyang ipinakitang katapangan at lakas ng loob sa pagtulong sa mga Judio noong panahon ng Holocaust. Sila ang mga nasa Poland na ginawang bilanggo ng mga Nazi noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Binuwis ni Teresa ang kanyang buhay para sa kanila.

Kailangan ng lakas ng loob para…

Kahulugan ng Pangalan

Si Gip Hardin ay isang mangangaral ng Salita ng Dios. Sa kagustuhan niyang maging lingkod din ng Dios ang kanyang anak, pinangalanan niya itong John Wesley na pangalan ng isang sikat na mangangaral. Ngunit iba ang tinahak na daan ni John Wesley Hardin. Naging isa itong kriminal noong 1800’s na nakapatay ng 42 lalaki.

May ibig sabihin ang mga pangalan sa…

Tamang Pananaw

Nang pumunta kaming mag-asawa sa London, sinamahan kami ng aming kaibigan sa pagbisita sa Sky Garden. Isa itong magandang lugar na nasa ikatatlumpu’t limang palapag ng isang gusali. Napapalibutan ito ng salamin at ng maraming halaman, puno at mga bulaklak. Kitang-kita sa lugar na ito ang mga ulap at ang iba’t ibang magagandang tanawing matatanaw sa buong lungsod. Nang pumunta kami…

Pahalagahan ang Oras

May nabasa ako sa isang aklat tungkol sa kahalagahan ng oras. Naisip ko tuloy ang mga pagkakataon na ang sagot ko sa mga taong nakikiusap sa akin ay, “Wala akong oras para diyan.” Masyado akong nakatuon noon sa mga dapat kong tapusin sa takdang oras.

Sa Biblia, mababasa natin na nanalangin si Moises sa Dios, “Turuan Mo kami na bilangin ang…

Oras at Araw

Namatay ang tatay ko sa edad na 58 taong gulang. Mula noon ay inaalala ko ang araw ng kanyang kamatayan. Binabalikan ko ang mga bagay na itinuro niya sa akin. Napagtanto ko na mas marami pang panahon na hindi ko siya nakapiling kaysa sa panahong nagkasama kami. Naisip ko tuloy na napakaiksi lang ng buhay.

Sa tuwing binabalikan natin ang mga…