Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Elisa Morgan

Pakikipag-usap

Minsan, dumayo ako sa isang malayong lugar para kausapin ang isa sa mga empleyado namin. Nabalitaan ko kasi na nagkakalat siya ng maling impormasyon tungkol sa aming kompanya. At dahil ayaw kong masira ang reputasyon namin, kinausap ko siya ng masinsinan para mahikayat siyang baguhin ang mga gagawin pa niyang desisyon.

Mababasa naman sa 1 Samuel 25 ang isang babae na…

Maningning na Bituin

Ang awiting pambata na “Twinkle Twinkle Little Star” na isinulat ni Jane Taylor ay tungkol sa kagandahan ng kalawakan na nilikha ng Dios kung saan naroon ang mga bituin. Binanggit pa sa awit na ang mga bituin ay nagniningning sa madilim na gabi.

Hinihikayat naman ni apostol Pablo na mamuhay nang walang kapintasan ang mga taga-Filipos at magsilbing ilaw na parang mga…

Ating Pangangailangan

May nabasa akong email sa aking cellphone tungkol sa isang kabubukas pa lamang na tindahan ng donut. Napadaan kami ng aking asawa sa lugar kung nasaan ang tindahan na iyon pero hindi namin ito napansin. Bigla tuloy akong nakaramdam ng gutom. Namangha ako kung paanong nakakatulong ngayon ang teknolohiya para mahikayat ng mga nagtitinda ang kanilang mga mamimili.

Nang mabasa ko…

Itinatago ang Sakit

Inanyayahan akong magsalita sa isang pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Jesus. Ang paksa ng aking mensahe ay tungkol sa paglapit sa Panginoon nang may kababaang-loob para humingi ng tawad at pagpapatawad na iginagawad naman Niya. Bago ako matapos para manalangin ay tumayo ang kanilang pastor sa gitna. Tiningnan niya ang bawat miyembro ng kanilang samahan at nagsalita, “Bilang pastor ninyo ay…

Tumigil

Minsan, umupo kami ng kaibigan ko sa may tabingdagat. Natutuwa siya habang pinagmamasdan namin ang bawat paggalaw ng alon. Hindi na raw kasi kailangan pang umalis ng kaibigan ko sa puwesto niya, dahil kusang lumalapit ang alon na walang tigil sa paghampas sa aming mga paa.

Hindi man tayo katulad ng alon, pero para sa atin mahirap ang tumigil sa ating…

Sa itaas ng Puno

Naabutan ng nanay ko ang aking pusa na si Velvet na kinakain ang tinapay na naiwan sa kusina. Sa inis niya ay agad niya itong pinalabas ng kusina. Makalipas ang ilang oras, hindi na namin ito makita kahit saan kami maghanap hanggang sa marinig ko ang pusa mula sa itaas ng isang puno.

Sa kagustuhan ng pusa na makatakas sa galit…

Kahit Saan

Napahinto ako saglit habang tinitingnan ko ang mga lumang larawan ng aming kasal. Nakita ko ang isang litrato naming dalawa bilang bagong mag-asawa. Ang katapatan ko sa aking asawa ay maihahalintulad ko sa isang kasabihan - Magtutungo ako sa kahit saang lugar basta’t kasama ko siya.

Pinagtibay ng pagmamahalan at katapatan ang apat na dekada naming pagsasama. Ang katapatang ito ang…

Susunod na Henerasyon

Nagpadala ng mensahe ang anak ko. Nais niya malaman kung paano ginagawa ang paboritong cake ng lola ko. Habang hinahanap ko ang listahan ng mga kakailanganin sa pagluluto, napansin ko ang sulat kamay ng aking lola. Nakita ko rin ang ibang impormasyon tungkol sa lulutuin na isinulat naman ng nanay ko. Napagtanto ko na maisasalin na sa ika-apat na henerasyon ang…

Pasalamatan

Habang nagtatrabaho ako sa aking computer, may du- mating na isang email. Madalas, sinisikap kong huwag munang pansinin ang email tuwing nagtatrabaho ako. Pero dahil sa tema na nakasulat sa email, ‘Isa kang pagpapala sa amin’, binasa ko ito.

Nalaman ko na galing ang email sa kaibigan ko na nasa malayong lugar. Sinasabi sa email na lagi niya kaming idinadalangin. Bawat…