Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Elisa Morgan

Hindi Masusukat

Para sa isang claustrophobic na tulad ko, napakahirap ang manatili sa loob ng MRI machine. Kinailangan kong ituon ang isipan ko sa ibang bagay at para maalis ang isipan ko kung nasaan ako.

Habang naririnig ko ang tunog ng makina, naisip ko ang sinasabi sa Efeso 3, “kung gaano kalawak, at kahaba, at kataas, at kalalim ang pag-ibig ni Cristo” (TAL.…

Pag-asa

Ilang taon na ang nakakaraan, pinangalanan namin ang aming Christmas tree na ‘Pag-asang Magkaanak.’ Matagal na kasi naming sinusubukang mag-ampon. Noong paskong iyon, umasa kami na magkakaroon na kami ng aampunin.

Tuwing umaga, nananalangin kami sa lugar kung nasaan ang Christmas tree. Ipinapaalala namin sa aming sarili na tapat ang Dios. Pero hindi sinagot ng Dios ang aming panalangin. Naitanong ko…

Pakikipag-usap

Minsan, dumayo ako sa isang malayong lugar para kausapin ang isa sa mga empleyado namin. Nabalitaan ko kasi na nagkakalat siya ng maling impormasyon tungkol sa aming kompanya. At dahil ayaw kong masira ang reputasyon namin, kinausap ko siya ng masinsinan para mahikayat siyang baguhin ang mga gagawin pa niyang desisyon.

Mababasa naman sa 1 Samuel 25 ang isang babae na…

Maningning na Bituin

Ang awiting pambata na “Twinkle Twinkle Little Star” na isinulat ni Jane Taylor ay tungkol sa kagandahan ng kalawakan na nilikha ng Dios kung saan naroon ang mga bituin. Binanggit pa sa awit na ang mga bituin ay nagniningning sa madilim na gabi.

Hinihikayat naman ni apostol Pablo na mamuhay nang walang kapintasan ang mga taga-Filipos at magsilbing ilaw na parang mga…

Ating Pangangailangan

May nabasa akong email sa aking cellphone tungkol sa isang kabubukas pa lamang na tindahan ng donut. Napadaan kami ng aking asawa sa lugar kung nasaan ang tindahan na iyon pero hindi namin ito napansin. Bigla tuloy akong nakaramdam ng gutom. Namangha ako kung paanong nakakatulong ngayon ang teknolohiya para mahikayat ng mga nagtitinda ang kanilang mga mamimili.

Nang mabasa ko…

Itinatago ang Sakit

Inanyayahan akong magsalita sa isang pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Jesus. Ang paksa ng aking mensahe ay tungkol sa paglapit sa Panginoon nang may kababaang-loob para humingi ng tawad at pagpapatawad na iginagawad naman Niya. Bago ako matapos para manalangin ay tumayo ang kanilang pastor sa gitna. Tiningnan niya ang bawat miyembro ng kanilang samahan at nagsalita, “Bilang pastor ninyo ay…

Tumigil

Minsan, umupo kami ng kaibigan ko sa may tabingdagat. Natutuwa siya habang pinagmamasdan namin ang bawat paggalaw ng alon. Hindi na raw kasi kailangan pang umalis ng kaibigan ko sa puwesto niya, dahil kusang lumalapit ang alon na walang tigil sa paghampas sa aming mga paa.

Hindi man tayo katulad ng alon, pero para sa atin mahirap ang tumigil sa ating…