Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Elisa Morgan

Mahal Kita

Dumalo ako sa isang birthday party kung saan ang temang ‘mga paboritong bagay’ ay inilagay sa mga dekorasyon, regalo, at higit sa lahat, sa pagkain. Dahil paborito ng may kaarawan ang steak, salad, at white chocolate cake, inihanda lahat iyon ng host ng party. Sinasabi ng mga paboritong pagkain iyon na “mahal kita.”

Maraming pagbanggit sa Biblia ng mga kainan at pista,…

Binibenta Ng Bunga

Nag-isip ng mga paraan ang may-ari ng taniman para maghanda sa pagbebenta ng mga puno ng peach. Ihihilera ba nang maganda ang maliliit na puno na nakalagay sa sako o gagawa ng makulay na katalogo ng mga puno ng peach sa iba’t ibang panahon ng paglaki?

Sa wakas naisip niya kung ano ang makabebenta sa puno ng peach: ang bunga –…

Nakatali Ang Dila Sa Pagdadasal

Ginagamit natin ang kasabihang, ‘nakatali ang dila’ para ilarawan ang sandali na wala tayong masabi.

Minsan, natatali ang dila natin habang nagdadasal, hindi natin alam kung ano ang sasabihin. Natatali ang mga dila natin sa mga paulit-ulit na pangungusap. Itinutuon ang emosyon, iniisip kung aabot ba iyon sa tenga ng Dios. Wala sa Dios ang ating atensyon.

Sa sulat ni Apostol…

Luhang Nagpapasalamat

Minsan, lumuluha habang humihingi ng tawad si Karen sa grupo ng kalalakihan mula sa kapulungan ng mga nagtitiwala kay Jesus. Balo na kasi si Karen at mag-isa niyang tinataguyod ang kanyang mga anak. Kaya naman, nang mag- alok ng tulong ang mga kalalakihan na ito para makapagpahinga siya, naiyak siya sa labis na pasasalamat. At humihingi siya ng pasensya dahil…

Ang Kanang Kamay Ng Dios

Dinala ko ang aso ko sa damuhan. Pero sa isang aksidente, nahila niya ang taling nasa kanang kamay ko at napilipit ang daliri ko. Bumagsak ako sa damuhan at napahiyaw sa sakit. Nalaman ko na kailangang operahin ang daliri ko kaya nanikluhod ako sa Dios.

Writer ako! Paano na ako makakapag-type nito? Paano na iyong mga araw-araw kong trabaho?” Kinausap ako ng…