Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Elisa Morgan

Sulat

Ilang taon na ang lumipas nang napagtanto ni Dr. Jerry Motto ang kahalagahan ng mga sulat na nagpapahayag ng pagmamalasakit. Nalaman niya ito noong nagbigay siya kasama ng kanyang mga katrabaho ng mga sulat sa mga pasyenteng nagtangkang magpakamatay. Halos kalahati sa mga nakabasa ng sulat na naglalaman ng pagmamalasakit ay hindi na nagtangkang magpakamatay pa. Hanggang ngayon naman, nagpapadala…

Dakilang Pagmamahal

Kakasimula pa lang matutong lumangoy ng tatlong taong gulang na si Dylan McCoy pero isang aksidente na ang naganap. Nahulog siya sa apatnapung dipang balon ang lalim sa bakuran ng lolo niya. Nanatiling nakalutang si Dylan sa tubig hanggang dumating ang tatay niya para sagipin siya. Tumulong din ang mga bumbero para maligtas ang bata. Matinding pag-aalala ang nadama ng…

Luntian

Inanunsyo ng kapitan ang pagkakaroon ng “delay” o pagkaantala sa aming pag-alis. Sa loob ng dalawang oras, nakaupo lang ako at walang ibang magawa, kaya naman naiinis na ako. Dahil matapos ang isang linggong pagtratrabaho sa malayo, gustong-gusto ko nang makauwi at magpahinga. Pero hanggang kailan? Sa pagtingin ko sa labas ng bintana. Napansin ko ang berdeng damo na tumubo sa…

Pagmamahal Ng Asawa

Maagang gumising ang aking asawa at pumunta sa aming kusina. Binuksan niya ang ilaw at siniguro na walang anumang insekto na pumasok sa kusina. Noong nakaraang araw kasi ay nagulat siya sa aking sigaw nang may nakita akong kakaibang insekto doon. Takot ako sa mga insekto kaya mabilis na inalis ng aking asawa ang insektong pumasok sa aming kusina.

Maaasahan…

Palagi Siyang Nakikinig

Kailangang umakyat ng 259 na baitang ang mga turista sa St. Paul’s Cathedral sa London para marating nila ang The Whispering Gallery. Maaari kang bumulong doon at maririnig ito ng sinuman kahit pa magkalayo kayo ng isang daang talampakan. Ayon sa mga inhinyero, naririnig kahit na ang napakahinang bulong dahil sa pabilog na istruktura ng katedral.

Nagnanais din naman tayo na…