Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Elisa Morgan

Pamana sa Mundo

Si Thomas Edison ang nakaimbento sa unang bombilyang may kuryente. Si Jonas Salk naman ang nakadiskubre ng mabisang bakuna sa polyo. Marami naman sa ating mga inaawit para sa Dios ay isinulat ni Amy Carmichael. Ano naman kaya ang layunin ng iyong buhay dito sa mundo?

Sa Genesis 4, mababasa natin na nagbuntis sa unang pagkakataon si Eva at ipinanganak si…

Patungkol sa Kanya

Binuklat ko ang Bibliang pambata ng aking apo at binasa ko ito sa kanya. Namangha kami dahil makikita sa bawat bahagi ng libro ang tungkol sa pag-ibig ng Dios at ang pagkakaloob Niya ng ating mga pangangailangan. Tinupi ko muna ang pahina na binabasa namin at muling tiningnan ang pamagat ng libro: The Jesus Storybook Bible: Every Story Whispers His Name.…

Katapatan

Gumuhit ang aking kaibigan ng isang larawan ng tao sa isang papel. Sinabi niya na sumisimbolo ito sa kung sino tayo. Gumuhit din siya ng isa pang larawan ng tao katabi ng una niyang iginuhit. Sinabi niya na ito naman ay sumisimbolo kung ano tayo sa harap ng ibang tao. Ipinapakita ng larawang ito kung gaano tayo katapat sa ating sarili…

Yakap ng Teddy Bear

Isang malaking teddy bear ang iniregalo sa aking apong si Baby D. Namangha si Baby D sa teddy bear at pinaglaruan niya ito. Niyakap niya rin ito nang mahigpit. Tuwang-tuwa ang apo ko habang yakap ang teddy bear. Hindi niya alam na walang kakayahan ang teddy bear na iyon na mahalin siya. Pero bilang isang inosenteng bata, naramdaman ni Baby D…

Nakatingin ang Dios

Isang umaga, habang pinagmamasdan ko ang labas ng aming bahay mula sa aming bintana, napansin ko ang isang agila. Nakadapo ito sa mataas na sanga ng puno at sinisiyasat ang buong lugar na para bang pag-aari niya ito. Mukhang nagbabantay ito ng kanyang kakainin.

Sa 2 Cronica 16, ipinaalam ng propetang si Hanani kay Haring Asa na may nagbabantay sa kanyang…