Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Elisa Morgan

Sa itaas ng Puno

Naabutan ng nanay ko ang aking pusa na si Velvet na kinakain ang tinapay na naiwan sa kusina. Sa inis niya ay agad niya itong pinalabas ng kusina. Makalipas ang ilang oras, hindi na namin ito makita kahit saan kami maghanap hanggang sa marinig ko ang pusa mula sa itaas ng isang puno.

Sa kagustuhan ng pusa na makatakas sa galit…

Kahit Saan

Napahinto ako saglit habang tinitingnan ko ang mga lumang larawan ng aming kasal. Nakita ko ang isang litrato naming dalawa bilang bagong mag-asawa. Ang katapatan ko sa aking asawa ay maihahalintulad ko sa isang kasabihan - Magtutungo ako sa kahit saang lugar basta’t kasama ko siya.

Pinagtibay ng pagmamahalan at katapatan ang apat na dekada naming pagsasama. Ang katapatang ito ang…

Susunod na Henerasyon

Nagpadala ng mensahe ang anak ko. Nais niya malaman kung paano ginagawa ang paboritong cake ng lola ko. Habang hinahanap ko ang listahan ng mga kakailanganin sa pagluluto, napansin ko ang sulat kamay ng aking lola. Nakita ko rin ang ibang impormasyon tungkol sa lulutuin na isinulat naman ng nanay ko. Napagtanto ko na maisasalin na sa ika-apat na henerasyon ang…

Pasalamatan

Habang nagtatrabaho ako sa aking computer, may du- mating na isang email. Madalas, sinisikap kong huwag munang pansinin ang email tuwing nagtatrabaho ako. Pero dahil sa tema na nakasulat sa email, ‘Isa kang pagpapala sa amin’, binasa ko ito.

Nalaman ko na galing ang email sa kaibigan ko na nasa malayong lugar. Sinasabi sa email na lagi niya kaming idinadalangin. Bawat…

Pagiging Tao

Minsan, isang pulis ang tinanong kung ano ang katungkulan nito sa kanilang lugar. Kahit mataas ang kanyang posisyon, hindi niya ito ipinagmalaki. Sinabi niya, “Mga tao kaming naglilingkod sa kapwa na dumaranas ng krisis sa buhay.”

pwa na dumaranas ng krisis sa buhay.” Nagpakita ng kapakumbabaan ang pulis. Kahit mataas ang katungkulan niya, itinuring niyang kapantay lang din siya ng…

Kanlungan

Plano namin ng anak ko na pumunta sa isang pagtitipon ng mga kamag-anak namin. Medyo malayo ang lugar kung saan idadaos ang pagtitipong iyon. Dahil doon, kinabahan ang anak ko kung siya ang magmamaneho kaya nagprisinta ako na ako nalang. Tinanong niya ako kung kaya ko bang imaneho ang sasakyan niya. Mas panatag kasi ang pakiramdam niya sa kanyang sasakyan. Itinuturing…

Palayok

Nagkaroon ng isang napakalakas na lindol at tsunami noong 2011 sa bansang Japan. Nakasira ito ng 230,000 na tirahan at kumitil ng halos 19,000 na buhay. Dahil sa trahedyang iyon, binuo ang Nozomi Project. Ang nozomi ay salitang Hapon na ang ibig sabihin ay pag-asa. Layunin ng proyektong ito na tulungan ang mga biktima na makabangong muli at magkaroon ng pag-asa…