Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni John Blase

Hindi Katapusan

Noong ako ay nag-aaral pa, mayroon akong nagustuhang babae na ang pangalan ay Saralyn. Hindi ko alam kung nalaman niya ito dahil hindi na kami nagkita pagkatapos ng graduation. Wala na rin akong narinig na balita tungkol sa kanya sa paglipas ng maraming taon.

Nagulat na lamang ako nang mabalitaan ko na namatay na pala si Saralyn. Napaisip ako kung…

Hindi Natutulog ang Dios

Nakaugalian ko nang hintayin palagi ang aking mga anak lalo na kapag gabi na sila nakakauwi ng bahay. Gusto kong siguruhin na ligtas silang nakakauwi ng bahay. Pero minsan, nakatulog ako habang hinihintay ko ang isa kong anak. Hindi talaga maiiwasan na kahit maganda ang intensyon nating gawin ang isang bagay, nabibigo tayo minsan na magawa ito. Tao lang kasi tayo.…

Dapat Ipagmalaki

Ano ang kahulugan ng pagiging totoo? Ito ang importanteng tanong na masasagot sa librong pambata na The Velveteen Rabbit. Ang kuwentong ito ay tungkol sa mga laruan sa isang lugar kung saan inaalagaan ang mga bata.

Ang laruang kuneho sa kuwento ay magiging isang tunay na kuneho sa oras na may batang magmamahal sa kanya. Kabilang sa mga tauhan ng kuwento…

Ipamuhay Natin

Ang pastor at manunulat na si Eugene Peterson ay nagkaroon ng pagkakataong makinig sa pagtuturo ng tanyag at respetadong doktor at tagapagpayo na si Paul Tournier. Nabasa ni Peterson ang mga isinulat ng doktor at humahanga rin siya sa paraan ng panggagamot nito. Maganda ang naging impluwensiya ni Tournier kay Peterson. Sa kanyang pakikinig kay Tournier, naniniwala siya na ipinamumuhay nito…

Huwag Palampasin

Minsan, bago kami magsimula sa aming sama-samang pananalangin bilang mga nagtitiwala kay Jesus, napag-usapan namin ang napakagandang bilog na buwan noong nakaraang gabi. Kasama namin ang isang matandang babae na lubos ang pagpapahalaga sa magagandang nilikha ng Dios. Kaya naman, sinabi niya sa amin na huwag naming palampasin ang pagkakataon na ipakita sa aming mga anak ang magandang bilog na buwan.…