Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni John Blase

Gawin Para Kay Jesus

Napaaga ang pagpasok ng anak kong babae sa eskwelahan kaya inaya niya ako na dumaan muna kami sa isang coffee shop. Pumayag naman ako. Pagdating namin doon, tinanong ko siya, “Gusto mo bang magpasaya ngayon?” Sumagot naman siya, “Sige po!”

Noong babayaran na namin ang aming binili, sinabi ko sa barista na babayaran na rin namin ang binili ng dalagitang nasa…

Humingi ng Tulong

Gusto ko ang katangian ng tatay ko na mahusay sa direksiyon. Kahit saan man siyang lugar, alam niya kung saan ang hilaga, timog, kanluran at silangan. Para bang ipinanganak na ang tatay ko ng ganoon at palagi naman siyang tumatama. Hanggang sa gabing nagkamali siya.

Nang gabing iyon, naligaw sila ng nanay ko. Dumalo kasi sila sa isang okasyon sa hindi…