Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni John Blase

Magkuwento

Ang mga katagang, “Noong unang panahon” marahil ang isa sa pinakamakangyarihang mga salita sa buong mundo. Naalala ko noon na lagi kaming nananabik ng kapatid ko na makarinig ng kuwento mula sa aming ina. Tuwing gabi, binabasahan niya kami ng mga kuwento mula sa librong My Good Shepherd Bible Story Book na tungkol sa pagmamahal ng Dios at sa iba’t…

Sumunod Sa Nais Ng Dios

Isa ang North Lawndale sa Chicago sa mga unang komunidad na may nakatirang iba’t ibang lahi. Bumibili ang mga Aprikanong-Amerikano ng mga bahay na nakapaloob sa kontrata. Dahil nakakontrata lamang ang mga bahay, maaaring mawalan ng tahanan ang isang bumili kapag hindi niya nabayaran ang buwanang upa rito. May ibang mapagsamanatala naman na pinauupahan ang mga bahay sa mataas na…

Magbigay Nang May Kagalakan

lang taon na ang nakakalipas, nakatanggap ang asawa ko ng rebate mula sa kanyang binili. Sa pagkakataong din iyon ay ikinuwento sa kanya ng kaibigan niya ang tungkol sa mga kakabaihan na taga ibang bansa na nangangailangan ng pinansiyal na tulong para sa kanilang kabuhayan.

Nang makuha ng asawa ko ang rebate, nag-loan din siya o humiram ng pera sa…

Higit Sa Nakikita Ng Mata

Sa mga nangangabayo at sumasali sa mga kompetisyon na may kabayo, madalas silang makita—mga taong may apat na daliri sa isang kamay at isang umbok kung saan naroon dapat ang hinlalaki. Karaniwan itong pinsala sa mga ganitong laro—naiipit sa tali ang daliring ito at nahihila. Hindi naman ito dahilan para hindi na makasali sa laro ang sinumang mawalan nito, pero…

Nilikha Tayo Mula Sa Alabok

Malapit nang maubos ang pasensya ng isang ama sa kanyang batang anak. Pero patuloy pa rin ito sa pagsigaw ng, “Gusto ko ng Ice Cream, Ice Cream!” Sa ginawang iyon ng bata, marami ang nakapansin sa kanila na nasa loob din ng mall. Kaya naman, sinabi ng ama sa kanyang anak na kailangan muna nilang puntahan ang nanay nito bago…

Buhay Na Ganap

Noong 1918, sa pagtatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig, inipon ng photographer na si Eric Enstrom ang kanyang mga nakunang larawan para maipakita ito sa iba. Nais niyang isama sa mga larawan ang isang tagpo na nagpapakita ng isang buhay na ganap at kuntento. Sa larawang iyon, makikita ang isang matandang lalaki na may mahabang balbas. Makikita rin na nananalangin ang…