Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni John Blase

Pahayag at Pagtitiwala

Noong 2019, naging isang malaking tagpo ang pagbubunyag ng gender ng isang sanggol. Naging sikat ang isang video ng isang sasakyan na may lumalabas na asul na usok upang ipahiwatig na lalake ang sanggol.

Sa pagtatapos naman ng 2019, ibinunyag ng YouVersion na ang pinaka-ibinabahagi ng iba na talata sa Bible app ay ang Filipos 4:6, “Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip,…

Ang Tinig Ng Ama

Nagkasakit at kinalaunan, namatay rin ang tatay ng kaibigan ko. Maganda ang relasyon niya sa kanyang tatay. Kaya naman, marami pa siyang tanong sa kanyang tatay. At nais pa niyang makipagkuwentuhan na sana nagawa pa nila. Marami rin siyang mga bagay na hindi pa nasasabi sa kanyang ama. Isa namang mahusay na tagapayo ang kaibigan ko.

Kaya alam niya ang…

Hindi Pa Tinugon Na Dalangin

Malapit na po ba tayo? Malapit na ba? Wala pa ba? Paulit-ulit na tanong ng anak ko sa akin noong bumiyahe kami ng 16 oras papunta sa Arkansas mula sa Colorado sa bansang Amerika. Kung babayaran lang nila ako sa bawat pagsagot ko sa tanong nila, malamang marami na akong naipong pera.

Gayon pa man, bilang drayber nila ang lagi…

Magbigay Habang Buhay Ka Pa

Inilaan ng bilyonaryong negosyante ang natitirang mga taon sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang kayamanan sa iba. Tumulong siya sa pangangailangan ng mga taga Hilagang Ireland para magkaroon ng kapayapaan sa kanilang bansa. Tumulong din siya para mapaunlad ang sistema ng kalusugan sa bansang Vietnam.

At bago siya mamatay, nagbigay siya ng 350 milyong dolyar para mapagawa…

Kailangan Natin Ang Simbahan

Lumaki ako bilang panganay ng isang pastor. Kada Linggo, malinaw ang inaasahan sa akin: Dapat nasa simbahan ako. Maliban na lang siguro kung may lagnat ako. Pero ang totoo, gustung-gusto kong magsimba, at nagpupunta ako doon kahit pa may lagnat talaga ako.

Pero nagbago ang mundo, at hindi na gaya ng dati ang regular na bilang ng mga nagpupunta sa simbahan.…