Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Winn Collier

Punitin Ang Langit

Sa pag-uusap namin ng aking kaibigan, sinabi niya sa akin ang pagtalikod niya sa kanyang pananampalataya. Narinig ko mula sa kanya ang madalas ding itanong ng karamihan: “Paano ako maniniwala sa Dios na wala namang ginagawa?” Naitatanong nga natin ito lalo na kapag may nababalitaan tayong mga masasamang nangyayari sa ating paligid.

Makikita sa sinabi ng kaibigan ko ang masidhing pag-asam…

Malugod na Pagtanggap

Ginaganap ang aming pananambahan sa isang dating eskuwelahan na ipinasara noong 1958 dahil tumanggi itong sumunod sa utos ng korte na payagan nang makapag-aral doon ang mga African-American. Mga puti o Caucasian lang kasi ang nag-aaral sa eskuwelahang iyon. Nang sumunod na taon, muli itong nagbukas at kabilang sa mga estudyanteng African-American na naunang nag-aral doon si Elva. Naalala pa niya ang…