Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Nananahan Si Cristo

Masayahing bata si Therese pero nagbago ito nang mamatay ang kanyang ina. Naging mahina ang kanyang loob at madali na siyang mainis. Pero lumipas ang ilang taon, nagbago siya nang makadalo siya sa pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Jesus. Ipinagdiriwang nila noon ang kapanganakan ni Jesus. Pagkatapos ng pagtitipon na iyon ay naranasan ni Therese ang kasiyahan at ang pag-alis…

Nakatanim Sa Pag-ibig

“Ganoon lang kadali iyon!” Kumuha si Megan ng tangkay ng halamang heranyo, isinawsaw sa pulot, at itinanim ito. Tinuturuan niya ako kung paano magpatubo at magparami ng halamang iyon. Nagtuturo si Megan kung paano mag-alaga ng mga halaman. Itinuro niya kung paano maging malusog ang mga halaman at magbunga ito ng mga bulaklak. Ayon kay Megan, tumutulong ang pulot sa…

Unawain

Isang uri ng sining ang anamorphic art. Sa unang tingin, tila binubuo ng iba’t ibang bagay ang isang larawan. Pero kung titingnan ito sa tamang anggulo, makikita ang tunay na larawang ipinapakita nito. Ipinapakita ng grupo ng mga nakatayong poste ang imahe ng isang kilalang pinuno. Balangkas naman ng isang elepante ang ipinapakita ng mga magkakasamang kable. At ang daan-daang…

Siya Ang Kasapatan

Pinangunahan ni Frank Borman ang unang misyon para libutin ang buwan. Hindi naman siya gaanong humanga sa nakita niya. Ayon sa kanya, magandang karanasan ang kawalan ng timbang sa kalawakan sa loob ng tatlumpung segundo. Pero pagkatapos noon, nasanay na lang siya rito. Sinabi rin niya na puno ng butas ang buwan sa malapitan. Nainip agad sila ng kanyang mga…

Naliligaw

Dahil nakatira malapit sa bukid, napansin ni Michael Yaconelli na mahilig maglibot ang mga baka dahil sa paghahanap ng makakain. Patuloy sila sa paglalakad sa pagnanais na makakita ng mas maraming damo hanggang sa makarating na sa kalsada. Dahil dito, unti-unti na silang napapalayo sa bukid at tuluyan nang naliligaw. Tulad ng mga baka, mahilig ding maglibot ang mga tupa…

Tapat Siya

Naging mabigat para kay Jonathan ang sinumpaan niyang pangako sa kasal nila ni LaShonne. Naisip niya, Paano ko kaya matutupad ang mga pangako ko kung hindi ako naniniwalang posible kong matupad ang mga ito? Dahil dito, pagkatapos ng kainan ay inaya niya ang asawa sa kapilya at nanalangin siya ng higit dalawang oras at humingi ng tulong sa Dios na matupad…

Totoong Pag-ibig

Namangha ako sa libu-libong kandadong nakasabit sa tulay ng Pont des Arts sa Paris. Nakaukit sa mga kandadong ito ang mga inisyal ng mga pangalan ng magkasintahang nagmamahalan. Simbolo ng wagas at walang hanggang pag-ibig ang bawat kandado. Noong 2014, tinatayang umabot na sa limampung tonelada ang timbang ng lahat ng mga kandadong nakasabit sa tulay. May bahagi na ng…

Laging Nagpapatawad

Minsan, pinag-aaralan namin sa klase ang isang nobela. Binanggit doon ang isang talata sa Biblia. Nang kuhanin ko ang aking Biblia, napansin ako ng propesor namin at sinabing, “Kapag humawak ako ng Biblia, masusunog ito sa mga kamay ko.” Inakala niya na napakamakasalanan niya para hindi siya patawarin ng Dios. Nalungkot ako sa sinabi niya pero hindi ako nagkaroon ng…

Alalahanin Siya

Nang makaranas ng matinding suliranin ang anak ko, ipinaalala ko sa kanya ang kabutihan ng Dios sa pamilya namin nang mawalan ng trabaho ang tatay niya. Ipinaalala ko rin sa kanya kung paanong nagkaloob ang Dios ng kapayapaan sa amin nang magka-kanser at mamatay ang nanay ko. Ipinaalala ko rin sa kanya na tinutupad ng Dios ang mga pangako Niyang…

Magkaramay Sa Kalungkutan

Namatay noong 2013 si James McConnell, isang beterano ng British Royal Marine. Walang kamag-anak si McConnell at nangangamba ang mga nag-alaga sa kanya na baka walang pumunta sa libing niya. Isang lalaki ang nag-ayos ng libing ni McConnell. Naglabas ito ng mensahe sa Facebook: “Sa panahon ngayon, nakalulungkot na pumanaw sa mundong ito na wala man lamang ni isang taong…