Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Mapait o Matamis

Pumunta ako sa doktor upang ipatingin ang matagal nang namumula sa aking ilong. Matapos ng ilang araw na paghihintay sa resulta ng aking biopsy, nalaman kong may kanser ako sa balat. Kahit na ang klase ng kanser na ito ay hindi masyadong malala at kayang gamutin, maituturing pa rin ito na mapait na katotohanan na kailangan kong tanggapin.

Naalala ko naman…

Tahimik Na Buhay

“Ano ang gusto mong maging paglaki mo?” Ito ang laging itinatanong sa atin noong mga bata pa tayo o kahit noong mas tumanda na tayo. Nais iparating ng tanong na ito kung ano ang ambisyon natin sa buhay. Iba-iba ang naging sagot ko rito habang ako’y lumalaki; maging cowboy, truck driver at sundalo. At noong papasok na ako sa kolehiyo, gusto…

Sama-samang Pananalangin

Madalas magtipon si Samuel Mills at ang apat niyang kaibigan para ipanalangin sa Dios na magsugo pa Siya ng mas marami pang tao na magpapalaganap sa Magandang Balita ng pagliligtas ni Jesus. Isang araw noong taong 1806, nang pauwi na sila galing sa isang pagtitipon para manalangin, naabutan sila ng bagyo at sumilong sa lugar na pinag-iimbakan ng mga dayami o…

Pinatatag Ng Awitin

Nang tinulungan ng mga taga-France ang mga Jewish refugee upang magtago sa mga Nazis noong World War II, umawit sila sa kagubatan upang malaman ng mga refugee na ligtas na silang lumabas sa kanilang mga tinataguan. Ang mga matatapang na taong ito ng Le Chambon-sur-Lignon ang tumugon sa panawagan ni Pastor Andre Trocme at ng kanyang asawa upang kumupkop sa mga…

Sulit na Paghihintay

Makikita ang isang estatwa ng asong si Hachiko sa labas ng Shibuya Train station sa Japan. Kinilala ang asong ito dahil sa pagiging tapat sa kanyang amo. Matapat na sinasamahan ni Hachiko ang amo nito sa pagsakay sa tren tuwing umaga at sinusundo rin niya tuwing hapon.

Isang araw, hindi nakabalik sa istasyon ng tren ang amo niya dahil pumanaw siya…

Isulat Ang Pangalan

Sa aklat na Love Letters from God ni Glenys Nellist, hinihikayat niya ang mga bata na makipag-usap sa Panginoon sa mas personal na paraan. Ang mga pambatang librong ito ay may mensahe mula sa Dios na mayroong espasyo para sa pangalan ng bata na maaaring isulat sa pahina ng bawat kuwento mula sa Biblia. Sa pamamagitan nito ay ipinaaalam sa mga…

Ang Bida

May isang lalaki na nag-aaral sa isang seminaryo na masyadong bilib sa kanyang sarili. Minsan, mahusay ang ginawa niyang pangangaral at lubos siyang nasiyahan sa ginawa niya. Sinabi naman sa kanya ng kanyang guro sa seminaryo, “Napakahusay ng pangangaral mo pero ang tanging problema ay hindi ang Dios ang naging paksa mo. Hindi Siya ang naging sentro ng iyong mensahe.”

Ganito…

Huwag Kakalimutan

Isang Sabado ng hapon, kasama ko ang aking pamangkin at ang kanyang apat na taong gulang na anak na si Kailyn. Naglaro kami ng bubbles, nagkulay sa coloring book at kumain ng sandwiches. Ang saya namin noon. Nang maghihiwalay na kami at nakasakay na sila sa kanilang kotse, pahabol na sinabi sa akin ni Kailyn, “Tita Anne, huwag n’yo po akong…

Huwag Kang Bibitaw

Noong nagdiwang ang aking biyenang lalake ng kanyang ika-pitumpu’t walong kaarawan, may nagtanong sa kanya ng ganito, “Ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa iyong buhay?” Sagot niya, “Huwag kang bibitaw.”

Maaaring napakasimple lang ng sagot niya para sa atin pero malaki ang naitulong nito para sa aking biyenan. Ang mga katagang iyan ang nagbigay pag-asa sa kanya sa halos walong dekada.…

Kanlungan sa Unos

Kilala ang ministrong si Augustus Toplady sa kanyang isinulat na himno na may pamagat na “Rock of Ages.” Isinulat niya ang awiting ito nang manatili siya sa isang yungib sa Somerset, England upang makaligtas sa malakas na bagyo. Naranasan niya noon ang kapayapaan na mula sa Dios at ang pagiging kanyang kanlungan sa gitna ng panganib.

Maaaring naisip ni Augustus noong…