Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Marahas Na Hakbang

Taon na sa dingding ng bahay namin sa Michigan ang palamuting busog at talanga na lagayan ng palaso. Nakuha ito ng tatay ko noong naglilingkod bilang misyonero sa Ghana. Minana ko ito sa kanya. Minsan bumisita ang kaibigang kong taga Ghana at nagulat siya sa nakitang maliit na nakatali sa busog. “Anting-anting iyan. Alam ko walang bisa pero ‘di ko…

Nagtagpo Ang Kulang at Sagana

Dahil hindi masiguro gaano karami ang kailangan, madalas maghanda ng sobrang pagkain ang kantina sa paaralan at tinatapon na lang nila ang matitirang pagkain. Pero maraming mag-aaral ang walang sapat na pagkain sa bahay. Para malutas ang problema, nakipagtulungan ang isang distrito ng paaralan sa Amerika sa isang organisasyong tumutulong sa mga maralita. Ibinalot nila ang sobrang pagkain at ipinauwi…

Lumalaban Ang Dios Para Sa’tin

Pinatunayan ng isang ina sa Colorado sa Amerika na gagawin niya ang lahat para proteksyunan ang anak. Naglalaro sa labas ng bahay ang anak na limang taong gulang nang bigla itong sumigaw. Agad lumabas ang ina at nakita ang nakakatakot na tagpo: may leong-bundok na nakadagan sa anak niya, at nasa bibig nito ang ulo ng bata. Lakas loob na…

Mapagkakatiwalaang Pag-ibig

“Bakit hindi ko mapigilang isipin iyon? Parang pinagbuhul- buhol na lungkot, sala, galit, at kalituhan ang naramdaman ko." Ilang taon na ang nakalipas noong nagdesisyon akong makipaghiwalay sa isang taong malapit sa akin matapos nitong itanggi at ipagwalang-bahala ang mga asal niyang nakakasakit sa akin. Ngayon bumalik ang utak ko sa alaala ng nakaraan nang narinig kong narito siya at bumibisita…

May Tatay Na

Binata si Guy Bryant. Nagtatrabaho siya sa departamento ng kapakanan ng bata ng lungsod ng New York sa Amerika. Araw-araw kinakaharap niya ang matinding pangangailangan para sa foster parent na kukupkop at mangangalaga ng mga bata. Nagdesisyon siyang tugunan ito at sa loob ng mahigit na isang dekada, nangalaga siya ng higit limangpung bata – minsan pa nga siyam sabay sabay.…

Kamusta Ka?

Malapit nang pumanaw si Charla at alam niya ito. Habang nasa ospital, pumasok ang doktor niya at ilang nakababatang doktor. Ilang minuto siyang hindi pinansin ng doktor habang pinapaliwanag sa mga ito ang sakit niyang wala nang lunas. Sa wakas hinarap siya ng doktor at sinabi, “Kamusta ka?” Ngumiti si Charla at ibinahagi ang pag-asa at kapayapaan niya kay Jesus.…

Sa Dios Nakatanim

Sa unang linya ng tulang 'May' nailarawan ng makatang si Sara Teasdale ang mga palumpong ng lila na tila kumakaway dahil sa malakas na hangin. Pero nananaghoy si Teasdale dahil sawi sa pag-ibig at naging malungkot na nga ang tula.

Dumanas din ng pagsubok ang mga lila na nasa likod bahay namin. Matapos ang isang panahon ng paglago, nakakalungkot na…

Bagong ‘DNA’ Kay Jesus

Sinuri muli ang dugo ni Chris apat na taon matapos ang transplant na nagligtas sa buhay niya. Gumaling na nga siya dahil sa natanggap na utak ng buto, pero may sorpresa rin itong dala – ‘DNA’ na ng tagapagbigay ang nasa dugo niya. Sabagay, layon naman talaga ng transplant na palitan ang mahinang dugo ni Chris ng malusog na dugo ng nagkaloob.…

Mamuhunan Sa Kapwa

Nag-alok ang isang kumpanya ng isang libong frequent-flier miles (mga milyang magagamit sa pagbiyahe sa eroplano) ‘pag bumili ng sampu ng isa nilang produkto. Higit labingdalawang libo ng pinakamurang produkto – tsokolateng puding – ang binili ng isang lalaki. Sa halagang 3,000 dolyar, may panghabang-buhay na tustos ng milya pang-eroplano na siya at pamilya niya. Ibinigay pa niya ang puding sa…

Yabang at Panlilinlang

Maibiging Dios, salamat po sa marahang pagwasto Mo sa akin. Sa yabang ko, akala ko kaya ko lahat mag-isa. Masakit ang dasal kong ito. Ilang buwan na akong tagumpay sa trabaho. Dahil sa mga parangal, natukso akong magtiwala sa sariling kakayahan at tanggihan ang pangunguna ng Dios. Natauhan lang ako na ‘di ako kasing galing nang akala ko noong makaharap ko…