Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Pamumulot sa Bukid

Ang kaibigan kong si Ruth na taga Tanzania ay may planong tubusin ang isang tigang na lupa sa may Dodoma. Nais niya itong gawing taniman at gusto niya ring mag-alaga ng mga manok para matulungan ang mga biyuda sa lugar na iyon. Ipinapakita ng kaibigan kong si Ruth ang kanyang pagmamahal sa Dios sa pamamagitan ng plano niyang ito. Nagsilbing halimbawa…

Tanungin Muna ang Dios

Noong bago pa lang kaming mag-asawa, nahirapan akong hulaan kung ano ang mga gusto ng misis ko. Gusto ba niya na kumain sa labas o sa bahay na lang? Ayos lang ba sa kanya na makipagkita ako sa mga kaibigan ko o gusto niya na ilaan ko lang sa kanya ang oras ko tuwing katapusan ng bawat linggo?

Minsan, nagpasya ako…

Kapag Pagod Na

Minsan, nakakapagod din ang paggawa ng tama. Napapaisip tayo kung bakit mali ang interpretasyon ng iba sa mga sinasabi at ginagawa natin kahit naging maingat naman tayo at wala tayong intensyon na makasakit. Ganoon ang nangyari sa akin nang sulatan ko ang aking kaibigan. Sa kabila ng hangarin kong patatagin ang kanyang loob, nagalit siya sa akin.

Hindi ko na hinayaang…

Walang Hangganan

Ang Migaloo ay isang puting balyena na matatagpuan sa Australia na unang ginawan ng dokumentaryo. Bihira na lang ang mga ganitong uri ng balyena kaya gumawa sila ng batas na poprotekta sa mga ito.

May mababasa namang kwento sa Biblia tungkol sa isang malaking isda (JONAS 1:17). Sinabi ng Dios kay Jonas na pumunta sa Nineve upang balaan sila na paparusahan…

Kamangha-mangha

Bago mamatay si Lilias Trotter na isang pintor at misyonero, nakakita siya ng pangitain ng isang karwaheng mula sa langit. Dahil doon, naitanong ng kaibigan niya kung nakakita siya ng kamangha-manghang bagay. Sinabi naman ni Lilias na marami siyang nakita na kamangha-mangha.

Hindi lang sa pangitain nakakita ng kamangha-manghang bagay si Lilias. Naranasan niya rin ito sa kanyang buhay. Kahit na…