Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Nakikilala Niya Tayo

Alam kaya ng Dios ang masamang pakiramdam ko habang bumiyahe ako pauwi sa aming tahanan? Mataas ang lagnat ko at masakit ang ulo ko noon. Nanalangin ako, “Panginoon, alam kong kasama Kita, pero nahihirapan ako ngayon!”

Matinding pagod at hirap ang naranasan ko sa napakahabang biyahe. Tumigil muna ako saglit sa isang komunidad. Makalipas ang ilang sandali ay may nadinig akong…

Matibay na Sandalan

Madalas ka bang mag-alala? Ganon ang aking palaging nararamdaman. Araw-araw kong nilalabanan ang matinding pag-aalala ko sa maraming bagay. Marami akong mga bagay na inaalala, maliliit man o malalaki ang mga ito. Noong bata pa ako ay tumawag pa ako sa mga pulis dahil sa matinding pag-aalala nang hindi agad nakauwi ang aking mga magulang sa takdang oras.

Paulit-ulit na ipinapaalala…

Pagtanggap

Hindi namin alam ng asawa ko kung saan kami titira at magtatrabaho nang lumipat kami ng bagong tirahan. Isang simbahan ang tumulong sa amin para makahanap ng lugar. Isang paupahang bahay na may maraming kwarto ang aming nalipatan. Maari kaming tumira sa isang kwarto at maari naming ipagamit ang ibang mga silid sa mga mag-aaral mula sa ibang bansa.

Sa loob…

Ang Dios ng Lahat

“Kapag sumisid ka sa ilalim ng dagat at kumuha ka ng lamang dagat, makakakita ka ng mga bagong lahi ng isda.” Iyan ang sinabi ng marine biologist na si Ward Appeltans. Sa loob ng isang taon ay nakapagtala siya ng 1,451 na mga bagong lahi ng isda.

Sa Job 38-40 ay ipinaalala ng Dios kay Job ang mga mabubuting dulot ng…

Tunay na Kapanatagan

Isipin natin ang larawan ng isang magulang habang pinatatahimik niya ang kanyang sanggol. Marahan niyang nilagay ang kanyang mga daliri sa tapat ng kanyang labi at ilong at sinasabi ang “tahan na.” Ang simpleng gawain na iyon ng isang magulang ay nagpapatahimik at nagtatanggal ng alinlangan sa isang sanggol.

Ang gawain na iyon na nagpapadama ng pagmamahal ay maaaring nagawa na…

Iisang Layunin

Ang mais na tinatawag din maize ay siyang pangunahing pagkain ng bansang Mexico. Maraming uri ang mga mais. May kulay dilaw, tsokolate, pula, at itim na mga mais. Mayroon ding mais na may iba’t ibang kulay, pero hindi masyadong kinakain ang uri ng mais na ito. Ayon kay Amado Ramirez, isang mananaliksik at may-ari ng isang restaurant, naniniwala ang mga Mexicano na…

Umasa sa Dios

May sakit na kanser ang nanay ni Laura. Isang araw ay ipinanalangin niya ito kasama ang kanyang kaibigan. Ang kaibigang ito ni Laura ay may malubhang karamdaman na cerebral palsy. Nanalangin ang kanyang kaibigan, “Panginoon, ginawa Mo lahat para sa akin. Nawa’y gawin Mo din ang lahat para sa nanay ni Laura.”

Namangha si Laura sa panalangin ng kanyang kaibigan. Ipinahayag…

Natatagong Ganda

Kinumbinsi naming mabuti ang mga anak namin na hindi nila dapat palagpasin ang pagsisid sa Dagat ng Caribbean. Matapos maglangoy at sumisid ay umahon sila ng may saya at sinabi, “Napakaraming uri ng isda ang nakita namin! Napakagaganda nila! Hindi pa kami nakakakita ng makukulay na mga isda!”

Dahil ang ibabaw ng dagat ay halos katulad ng itsura ng mga lawa…

Ang Dakilang Likha ng Dios

Nang minsang magbakasyon kami ng mga apo ko ay naaliw kaming panoorin ang isang pamilya ng mga agila mula sa isang web cam. Araw-araw ay sinusubaybayan namin ang mga gawain ng bawat miyembro ng kanilang pamilya. Sinisigurado ng mag-asawang agila na maaalagaan at mababantayan nilang mabuti ang kanilang maliit na anak.

Ang pamilyang agilang ito ay sumasalamin sa napakaganda at napakadakilang…

Perpektong Mundo

Binigyan si Katie ng gawaing-bahay ng kanyang guro. Inatasan siyang magsulat ng isang talatang pinamagatang “Ang Aking Perpektong Mundo.” Sinulat ni Katie, “Sa perpekto kong mundo…Ay libre ang sorbetes at maraming kendi sa paligid, bughaw palagi ang kulay ng langit, at may iba’t ibang hugis ang mga ulap.” Biglang naging seryoso ang tono ng kanyang sulatin. “Sa perpekto kong mundo ay…