Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Dapat Ipagmalaki

Ano ang kahulugan ng pagiging totoo? Ito ang importanteng tanong na masasagot sa librong pambata na The Velveteen Rabbit. Ang kuwentong ito ay tungkol sa mga laruan sa isang lugar kung saan inaalagaan ang mga bata.

Ang laruang kuneho sa kuwento ay magiging isang tunay na kuneho sa oras na may batang magmamahal sa kanya. Kabilang sa mga tauhan ng kuwento…

Palaging Nakamasid

Isa akong makulit na bata noon. Madalas kong itinatago ang mga ginagawa kong mali para hindi ako mapagalitan. Pero palagi pa ring nalalaman ng nanay ko ang mga mali kong ginawa. Lubos akong nagtataka at namamangha rin kung paano nalalaman ng aking nanay ang mga kalokohan ko. Lagi naman niyang sinasabi kapag nagtatanong ako, “May mga mata ako sa likod ng…

Tapat sa Dios

Noong 1948, hindi alam ni Haralan Popov ang pagbabagong mangyayari sa kanyang buhay nang may kumatok sa kanyang pinto isang umaga. Bigla na lamang siyang dinakip ng mga pulis at ikinulong dahil sa kanyang pananampalataya sa Dios. Nabilanggo siya sa loob ng labintatlong taon. Habang nakakulong, patuloy siyang nanalangin para sa kalakasan at lakas ng loob. Sa kabila ng masamang…

Hindi Siya Mahuhuli

Agad na naisugod sa ospital ang biyenan ko nang atakihin siya sa puso. Sinabi ng kanyang doktor na ang mabilis na paglalapat ng lunas sa loob ng labinlimang minuto matapos ang atake ay may tatlumpu’t tatlong porsyentong tsansa ng paggaling. Pero ayon din sa kanya, mayroon lamang limang porsyentong tsansang mabuhay ang isang taong inatake kung siya ay nadala sa ospital…

Mabuting Halimbawa

Masaya ang anak kong si Owen sa bago niyang laruan. Nalungkot naman siya dahil kahit tatlumpung minuto na niyang binabasa ang mga direksyon, hindi pa rin niya maintindihan kung paano ito laruin. Makalipas ng ilang saglit, dumating ang kaibigan ni Owen. Alam na ng kanyang kaibigan kung paano gamitin ang laruan at ipinakita niya iyon kay Owen. Sa wakas ay masaya…

Sino Siya?

Pauwi na kami ng asawa ko mula sa isang bakasyon. Habang hinihintay namin na maiayos ang bagahe namin sa paliparan, itinuro ko sa asawa ko ang isang lalaki sa hindi kalayuan. Tinanong ako ng aking asawa, “Sino siya?”

Ikinuwento ko sa aking asawa ang iba’t ibang karakter na ginampanan ng sikat na artistang iyon. Pagkatapos ay lumapit ako sa aktor at…

Tamang Pagtulong

Habang nakahinto ako sa pagmamaneho, muli kong nakita sa tabing-daan ang lalaking nakita ko na noon. May hawak siyang karatula: Kailangan ko ng pera pangkain. Makakatulong kahit magkanong halaga. Ibinaling ko sa iba ang paningin ko at napabuntong hininga. Isa ba akong klase ng tao na hindi pumapansin sa mga nangangailangan?

May ibang tao na nagpapanggap lang na nangangailangan sila. May…

Parada ng Tagumpay

Nanalo sa unang pagkakataon ang Chicago Cubs sa World Series noong 2016 matapos ang halos higit isang siglo. Tinatayang limang milyong mga tao ang nagtipon at nakiisa sa parada para ipagdiwang ang kanilang tagumpay.

Hindi na bago ang mga parada ng tagumpay. Isa sa kilalang parada ng tagumpay ay ang ginagawa ng mga Romano noon. Sa paradang iyon, naglalakad ang mga…

Maging Kontento

“My precious!” Ito ang katagang sinasabi ni Gollum mula sa pelikulang Lord of the Rings. Mayroon siyang masamang hangarin sa kapangyarihang taglay ng isang singsing. Sumikat ang kanyang karakter na sumasalamin sa pagiging sakim ng tao.

May pagkakatulad din tayo kay Gollum. Mayroon din tayong taglay na kasakiman sa ating mga puso. Hindi tayo titigil hangga’t hindi natin nakukuha ang gusto…

Mga Patibong

Unang nadiskubre ang Venus flytrap sa isang lugar na hindi kalayuan sa aming tahanan sa North Carolina. Nakakamanghang panoorin ang halamang ito dahil kumakain ito ng mga insekto.

Ang mabangong halimuyak na mula sa halamang ito ay nagsisilbing patibong para maakit ang mga insekto. Kapag may insektong pumasok sa loob nito, magsasara ito at hindi na makakawala ang insekto. Maglalabas ang…