Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Hawak Niya

Nagkaroon ako noon ng construction project sa bahay ng aking anak na tatlong oras ang layo mula sa amin. Dahil malayo ito, gusto ko na matapos ito agad. Tuwing umaga, nananalangin ako na sana sa paglubog ng araw ay matapos na kami. Pero hindi iyon nangyari, sa dami ng kailangang gawin, hindi namin natapos ang proyekto ayon sa inaasahan ko.

Nagtataka…

Matibay Na Pundasyon

Nagpasyal kami minsan ng asawa ko sa isang bahay na tinatawag na Fallingwater sa may Pennsylvania. Ang arkitektong si Frank Lloyd Wright ang nagdisenyo nito noong 1935. Wala pa akong nakikitang katulad ng bahay na ito na nakatayo sa isang talon. Sabi sa amin, kahit nasa kalagitnaan ito ng talon, masasabing matibay at ligtas ang bahay dahil malalaking bato ang nagsisilbing…

Pinatawad

Nagtrabaho ako noon sa isang rantso habang bakasyon pa. Isang gabi, dahil sa pagod at gutom, naibunggo ko ang traktorang minamaneho ko. Natamaan ko ang isang maliit na tanke ng gasolina at saka tumapon ang laman nito.

Nakita ng may-ari ng rantso ang nangyari. Pagkababa ko sa traktora, humingi ako sa kanya ng paumanhin. Sinabi ko rin na hindi na ako…

Dila’y Bantayan

May nakasulat sa aming bahay na, “Nandito ang Dios, kilalanin man natin Siya o hindi.”

Sinabi naman ni propeta Hosea sa mga Israelita na sikapin nilang kilalanin ang Dios (HOSEA 6:3). Hinikayat niya silang kilalanin ang Dios dahil noong mga panahong iyo’y unti-uti nilang kinalimutan, tinalikuran at binalewala ang Dios (HOSEA 4:1,12, SALMO 10:4).

Isang paalala para sa atin ang…

Mabuting Halimbawa

Si Amy ay nakatira sa isang bansa kung saan ipinagbabawal ang pagpapahayag ng Magandang Balita. Isa siyang nurse sa isang malaking ospital roon. Dahil sa pagiging tapat sa tungkulin, lagi siyang napapansin. Marami sa mga katrabaho niya ang gusto siyang kilalanin nang lubusan. Tinanong nila si Amy at ginamit naman niya ang pagkakataong iyon upang ikuwento ang tungkol kay Cristo.

May…