Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Mamunga Nang Sagana

Isang makulay na uri ng halaman ang Russian sage kaya nakakahumaling itong tingnan. Pero pinutulan ng mga sanga ng aking biyenan ang ganitong halamang nasa kanilang hardin. Inisip ko kung gaganda pa rin ang pagtubo nito. Natuwa ako nang makita kong lalong gumanda ang halamang ito matapos putulan ng mga sanga.

Ginamit din naman ni Jesus ang tungkol sa pagputol ng…

Magpatawad

Noong taong 1994, binuwag ng bansang Timog Aprika ang sistema ng apartheid – pagtuturing na mababa ang iba. Pinalitan nila ito ng sistemang demokratiko. Naging mahirap sa simula ang pagpapalit ng sistema ng gobyerno. Sinabi ni Desmond Tutu, na sumulat ng aklat na No Future Without Forgiveness, “Maaari nating makamit ang katarungan kahit pa mahirapan ang bansa natin.”

Dahil sa pagkakaroon…

Matapang Dahil Sa Kanya

Naninirahan si Andrew sa isang bansang hindi tinatanggap ang salita ng Dios. Minsan, tinanong ko si Andrew kung paano niya naitatago sa iba ang kanyang pananampalataya. Pero sumagot siya na hindi niya itinatago ang kanyang pagmamahal sa Dios. Isinusuot ni Andrew ang isang kwintas na nagpapakilala ng grupo ng mga nagtitiwala sa Dios na kinabibi-langan niya. Sa tuwing aarestuhin siya…

Huwag Magmadali

May isang tindahang malapit sa tirahan ko na may berdeng pindutan sa isa sa mga bahagi nito. Kung walang taong tutulong sa mamimili, maaari mong pindutin ang pindutan at magsisimula ang pagbilang ng oras. Kung hindi naibigay ang nais mong bilhin sa loob ng isang minuto, makakakuha ka ng diskuwento sa nais mong bilhin.

Kung tayo ang mamimili, tunay na…

Patuloy Na Umaagos

May isang kuwarto sa isang museo sa Washington D.C. na tinatawag na Contemplative Court. Naglalaman ito ng mga mahahalagang bagay na nakuha mula sa panahon ng pagkakaalipin ng mga Aprikanong Amerikano. Naririto rin ang isang kuwarto na may salaming pader na yari sa tanso. Mula sa kisame nito ay may umaagos na tubig patungo sa isang lugar kung saan naiipon…

Pinalaya Niya

Makalipas ang dalawampung taon, nakilala ni John McCarthy ang taong naging tagapamagitan para mapalaya siya sa kanyang pagiging bihag sa bansang Lebanon. Taos-pusong nagpasalamat si McCarthy kay Giandomenico Picco na mula sa U.N. Inilagay kasi ni Picco ang kanyang buhay sa panganib para mapalaya si McCarthy at ang iba pang bihag noon.

Nakaranas din naman tayong mga nagtitiwala kay Jesus…

Inayos Niya

Ilang taon ang nakalipas nang may nakita kaming woodpecker sa labas ng bahay namin. Ang woodpecker ay isang uri ng ibon na ginagamit ang tuka nila para makagawa ng butas sa mga sanga ng puno. Akala namin ay hanggang labas lang ng bahay namin ito makikita at hindi magdudulot ng problema sa amin. Pero minsan, nang umakyat kami sa attic ng bahay…

Mabuting Halimbawa

May isang paaralan na nagtuturo tungkol sa Biblia sa bansang Ghana. Yari lang sa simpleng materyales ang paaralan pero marami ang nag-aaral dito. Inilaan ni Bob Hayes ang buhay niya para maturuan ang mag-aaral dito. Tinuruan niya ang mga ito tungkol sa Biblia at kung paano ito ipahayag sa iba. Nagsikap si Hayes na turuan ang mga mag-aaral sa kabila…

Isuko Mong Lahat

May dalawang lalaking iniwan ang propesyon nila sa larangan ng sining para maging tagapaglingkod ni Jesus. Napagdesisyunan ni James O. Fraser (1886-1938) na iwan ang pagiging isang tanyag na piyanista sa Inglatera at magsilbi sa tribo ng Lisu sa Tsina. Nagpasya naman si Judson Van DeVenter (1855-1939) na maging tagapagpahayag ng Salita ng Dios kaysa sa maging magaling sa larangan…

Sabihin Sa Kanya

Si Victor Hugo (1802-1885) ay isang makata at manunulat noong panahon ng kaguluhan sa bansang France. Kilala siya sa isinulat niyang nobelang Les Miserables. Makalipas ang mahigit isandaang taon, isang dula na base sa nobelang isinulat ni Hugo ang naging tanyag. Hindi ito nakakagulat. Ayon na rin kay Hugo, “Isang paraan ang musika para masabi ang mga bagay na hindi…