Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Palaging Magkasama

Napansin ko sa isang recital na nagbigay ng mga huling paalala ang isang guro sa kanyang estudyante bago sila magtanghal. Tumugtog ang bata ng isang simpleng tugtugin. Sinabayan siya ng kanyang guro para mas maging maganda ang musika. Nasiyahan ang guro sa estudyante sa pagtatapos ng kanilang pagtugtog.

Tulad din naman ng isang dueto o pagtatanghal ng dalawang tao ang…

Tumibok Muli

Ang kantang “Tell Your Heart to Beat Again” ay hango sa isang tunay na kuwento ng isang doktor na espesyalista sa puso. Matapos niyang gamutin ang puso ng pasyente nito at ginawa ang lahat ng paraan, hindi pa rin ito tumibok. Hanggang sa lumuhod sa harapan ng pasyente ang doktor at kinausap ito, “Miss Johnson, matagumpay ang operasyon mo. Sabihin…

Matibay Na Pananampalataya

Mahigit 600 taon nang nakatayo ang punong Holy Oak sa tabi ng Basking Ridge Presbyterian Church sa New Jersey bago ito kinailangang tanggalin. Noong hindi pa ito ganoon katanda, mahahaba at malalapad ang mga sanga nito. Kapansin-pansin ang hampas ng malamig na simoy ng hangin sa mga dahon at bunga nito. Pero makikita ang tunay na kagandahan ng punong ito…

Binayaran Ang Utang

Labis na ikinagulat ng mga dumalo sa graduation ceremony ng Morehouse College noong 2019 ang inanunsyo ng tagapagsalita. Sinabi nito na babayaran ng kanyang pamilya ang mga utang sa eskuwelahan ng bawat estudyanteng nagsipagtapos. Isang estudyante na may 100,000 dolyar na utang ang napaiyak sa tuwa dahil dito.

Alam nang karamihan sa atin ang pakiramdam na nagbabayad ka ng utang…

Pagmamaliit Sa Sarili

Batang-bata pa ang naging kapitan ng isang propesyonal na koponan. Kaya naman, negatibo ang tingin sa kanya ng maraming tao. Lagi lang kasi siyang umaayon sa kanilang coach at sa mga kasama sa koponan. Tila hindi naunawaan ng kapitang ito ang laki ng responsibilidad na ibinigay sa kanya o kaya nama’y hindi siya naniniwala na kaya niya iyong gampanan.

Dahil…

Bayad Na

Si Zeal ay isang negosyante. Minsan, tinanong niya ang isang kabataan na nasa isang ospital kung anong nangyari sa kanya. Sumagot naman ang kabataang lalaki na mayroon daw bumaril sa kanya. Kahit malakas na ang lalaki at puwede nang umuwi, hindi naman siya makalabas dahil hindi pa bayad ang mga bayarin niya sa ospital. Batas kasi iyon sa bansang Nigeria…

Ituon Ang Paningin

Idinadalangin ng aking kaibigang si Madeline na mas ituon nawa ng kanyang mga anak at apo ang kanilang paningin sa mga bagay na pang walang hanggan. Dumaan kasi sa matinding pagsubok ang kanilang pamilya at kasama na roon ang pagkamatay ng kanyang anak. Habang nagluluksa, ninanais ni Madeline na matuon ang kanyang pamilya sa mga bagay tungkol sa Dios at…

Nariyan Ba Ang Dios?

Hindi maunawaan ni Timothy kung bakit hinahayaan ng mapagmahal na Dios na magdusa ang kanyang asawang si Leila dahil sa kanser. Naglingkod naman si Lela sa Dios kaya naitanong ni Timothy, “Bakit Ninyo ito hinayaang mangyari?” Pero kahit ganoon, nagpatuloy pa rin si Timothy sa pagiging tapat sa Dios.

Tinanong ko si Timothy, “Bakit patuloy ka pa ring naniniwala sa…

Pahalagahan Ang Bawat Sandali

Kinikilala si Su Dongpo bilang isa sa pinakadakilang manunulat ng Tsina. Habang nasa bilangguan siya at nakatingin sa buwan, naisulat niya ang isang tulang naglalarawan sa labis niyang pangungulila sa kanyang kapatid. Sinabi niya, “Nagagagalak tayo at nagdadalamhati, nagsasama- sama at naghihiwalay, habang ang buwan ay lumalaki at lumiliit.” Sinabi pa niya sa tula, “Mas humaba pa sana ang buhay…

Tamang Direksyon

Noon, kailangan na matalas ang mata at mahigpit ang pagkakahawak sa manibela kapag minamaneho ng magsasaka ang kanyang traktora. Kailangan iyon para tama ang direksyon ng pagtatanim niya. Pero pumapalya pa rin ito lalo na kapag pagod na ang magsasaka. Sa ngayon, may ginagamit na silang makabagong teknolohiya na nagsisilbing gabay para maging tama ang direksyong pupuntahan ng traktora.

Mababasa…