Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Kasama Natin Siya

Minsan, habang namimili ako sa isang supermarket, napansin ko ang isang babae na matagal na nakatingin sa pinakamataas na istante. Nandoon din kasi sa istanteng iyon ang gusto kong bilhin. Hindi naman ako napapansin ng babae dahil abala siya marahil sa pag-iisip kung ano ang pipiliing bilhin. Tinanong ko siya kung kailangan niya ng tulong. Nagulat siya at sinabing, “Hindi ko…

Layunin ng Paghihirap

Nais nang sumuko sa buhay ni Siu Fen nang malaman niya na mayroon siyang sakit sa bato at habang buhay na siyang magda-dialysis. Kahit matagal na siyang sumasampalataya kay Jesus, hindi na niya makita ang layunin kung bakit kailangan pa niyang mabuhay. Retirado na kasi siya at wala ring asawa. Pinalakas naman ng mga kaibigan niya ang kanyang loob at kinumbinsi…

Pagsaliksik ng Kayamanan

May itinago raw ang milyonaryong si Forrest Fenn sa Rocky Mountains ng isang kahon na naglalaman ng mga alahas at ginto na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Marami ang pumunta roon para hanapin ang kahon. Sa katunayan, 4 na ang namatay dahil lang sa pagsasaliksik sa mga ito.

May ginto ba o kahit anong kayamanan na karapat-dapat hanapin at ibuwis ang buhay…

Pagkukumpara

Minsan, nakasama kong kumain ang kaibigan kong si Sue at ang kanyang asawa. Natawa ako sa sinabi ni Sue, “Ipopost ko na lahat sa Facebook kahit ang mga hindi magaganda!”

May mabuting naidudulot sa atin ang Social Media. Nakakatulong ito para patuloy na makausap at maipanalangin ang ating mga kaibigan. Gayon pa man, may masama rin itong epekto. Halimbawa, maaari tayong…

Napakagandang Balita!

May isang naisulat na balita sa dyaryo tungkol sa isang grupo ng mga bilanggo. Dumalo ang mga bilanggong ito sa isang pagtitipon na nakatuon sa pagpapatibay ng relasyon ng pamilya. Pagkatapos nito, binigyan sila ng pambihirang pagkakataon na mabisita ng kanilang mga pamilya. Marami sa kanila ang napakatagal nang hindi nabibisita at ang iba nama’y nakakausap lamang ang mga ito pero…

Pagpupuri ng mga Bata

Si Michele Perry ay isang misyonaryo mula sa South Sudan. Nang mapanood niya ang sampung taong gulang na si Viola na ginagaya ang isang pastor na nangangaral, binigyan niya ito ng pagkakataon na magsalita sa kanilang outreach. Sinabi ni Michelle, “Natuwa ang mga tao kay Viola. Bagamat inabandona siya ng kanyang mga magulang, hindi ito nagpahina sa kanya. Bilang anak na…

Maling Impormasyon

Nagpunta kami noon ng aking asawa sa New York. Isang gabi, nagpasya kami na magpunta sa isang kainan kahit maginaw. Humanap kami ng taxi sa pamamagitan ng isang app sa cellphone. Nagulat ako nang napakamahal ng pamasahe samantalang 3 milya lang naman ang layo ng kainan mula sa hotel na tinutuluyan namin. Ilang sandali pa, napagtanto ko na nagkamali pala ako ng…

Tara, Merienda Muna!

Fika ang pangalan ng kapihan sa aming lugar na malapit din sa aking bahay. Isa itong wikang Swedish na ang ibig sabihin ay tumigil sandali para uminom ng kape at kumain ng tinapay kasama ang iba. Ipinapaalala sa akin ng salitang Fika ang isa sa mga gustong-gusto ko tungkol kay Jesus. Ito ay ang paglalaan ni Jesus ng panahon para tumigil sandali…

Kamangha-manghang Likha

Madalas akong abala dahil sa napakarami kong mga dapat gawin sa bawat araw. Lagi rin akong natataranta dahil sa kabi-kabilang appointments na dapat kong daluhan. Dahil doon, laging pagod ang isip ko. Pero isang araw, naisipan kong umupo sa duyan namin. Naiwan ko noon ang cellphone ko sa loob ng bahay kung saan naroon din ang asawa at mga anak ko.…

Ang Kuwento ng Dios

Tinanong si Ernest Hemingway kung maaari siyang sumulat ng isang kuwento gamit lang ang iilang salita. Ito ang isinulat niya, “Ipinagbibili: Pambatang sapatos na hindi pa naisusuot.” Napakaganda ng naisulat niya dahil napaisip kami kung ano talaga ang nangyari sa kuwento. Hindi lang ba kailangan ng bata ang sapatos kaya hindi niya iyon naisuot? O kaya nama’y namatay ang bata sa…