Month: Agosto 2020

Paghihinagpis at Pag-asa

Ang Cliffton Heritage National Park sa Nassau, Bahamas ay nagpapaalala ng malungkot na pangyayari sa kasaysayan. Marami ang pinahirapan at minaltrato noon sa lugar na iyon bilang mga alipin. May hagdan doon na dinaanan ng mga aliping iyon. Makikita naman sa tuktok ng park ang mga inukit na imahe o estatwa ng mga babaeng nakaharap sa dagat na may marka ng…

Mapagmahal na Ama

Noong bata pa ang anak kong si Xavier, palaging wala ang tatay niya dahil sa trabaho. Kahit na madalas itong tumatawag, dumarating pa rin ang mga pagkakataon na nangungulila sa kanya ang bata. Sa mga ganoong pagkakataon, ipinapakita ko sa kanya ang mga larawan nilang magama na magkasama sila.

Ang mga panahong kasama niya ang kanyang tatay ang nagpapaalala sa kanya…

Sa Ngalan ng Pagmamahal

Si Nabeel Qureshi ay nagtitiwala na kay Jesus. Sumulat siya ng mga aklat para matulungan ang mga tao na mas maunawaan ang mga kasama niya sa dati niyang relihiyon. Sinikap ni Nabeel na maging magalang at maipakita ang kanyang pagmamahal sa mga dati niyang kasama sa relihiyon.

Inialay ni Nabeel ang isa sa kanyang mga libro para sa kanyang minamahal na…

Mas Mabigat na Problema

Noong 1997, maraming tao ang walang mahanap na trabaho dahil sa krisis. Isa ako sa mga iyon. Nakahanap naman ako ng trabaho pagkalipas ng siyam na buwan, pero hindi nagtagal, nagsara din ang kumpanya.

May mga ganoon ka na rin bang karanasan? Yung akala mo'y natapos na ang problema mo pero may darating pa pala na mas mahirap. Naranasan din iyon…

Kasiyahan sa Pagbibigay

Minsan, isang linggo akong matamlay at tinatamad. Hindi ko naman maipaliwanag kung bakit ganoon ang nararamdaman ko.

Pero bago matapos ang linggong iyon, nabalitaan kong nagkasakit sa bato ang tiyahin ko at kailangan ko siyang dalawin. Gusto ko naman siyang dalawin, pero naisip ko na sa ibang araw na lang. Gayon pa man, tumuloy pa rin ako. Nagkuwentuhan kami at sinamahan…