Month: Agosto 2020

Humingi ng Tulong

Noong 2016, isang aksidente sa elevator ang nangyari sa New York City. Limang tao ang namatay at limampu’t isang tao ang sugatan dahil sa aksidenteng ito. Dahil dito, naglunsad ang pamunuan ng siyudad na magsagawa ng kampanya upang turuan ang mga tao kung ano ang dapat gawin kapag may mga trahedyang tulad nito. Ang unang ginagawa ng mga tao kapag may…

Bahay sa Pundasyong Bato

Matagal nang nakatira sa kanilang bahay ang aking kaibigan at nalaman nila na maaaring gumuho ang sala ng kanilang bahay. May mga nakita kasi silang bitak sa pader at hindi na mabuksan ang isang bintana. Wala palang pundasyon ang bahaging ito ng kanilang bahay. Ipinaayos nila ito sa loob ng ilang buwan at natapos na ito nang bumisita ako sa kanila.…

Mahal Mo Ba Ako?

Noong dalaga pa ako, naging rebeldeng anak ako sa aking nanay. Maagang namatay ang aking tatay kaya ang nanay ko na ang mag-isang nagpalaki sa akin.

Naisip ko dati na baka hindi ako mahal ng aking nanay dahil hindi niya ako pinapayagang gawin ang maraming bagay. Pero ngayon, naunawaan ko na na hindi niya ako pinapayagang gawin ang mga bagay na…