Month: Abril 2021

Mamahaling Perlas

Noong 1959, niregaluhan ng isang higanteng kabibe ang tiyahin ni Abraham Reyes. May malaking perlas ito sa loob. Mahigit 60 taon lang itong nakatago sa kanyang bahay bago ipamana kay Abraham. Nang ipasuri ito ni Abraham, nagulat sila sa kanilang nadiskubre. Iyon pala ang pinakamalaking natural blister pearl sa buong mundo at nagkakahalaga ito ng mahigit na 60 Milyong Dolyar! Tinawag…

Pag-unawa sa mga Pagsubok

Ang ama ng aking kaibigan ay nagkaroon ng kanser. Noong nagpapa-chemotheraphy siya, sumampalataya siya kay Jesus. Gumaling naman siya pero ‘di kalaunan ay bumalik ang kanyang kanser at mas malala pa kaysa noong una. Marami ang nabuong tanong sa kanilang isip. Gayon pa man, hinarap nila ito nang may tapat na pagtitiwala sa Dios dahil ang Dios ang gumabay sa…

Plano ng Dios

Naghahanda na si Dr. Warwick Rodwell sa pagreretiro bilang arkeologo nang matuklasan niya ang isang iskultura ng anghel na si Gabriel sa Lichfield Cathedral sa England. Maaaring nasa 1,200 taon na ang iskulturang iyon. Hindi natuloy ang pagreretiro ni Dr. Rodwell dahil sa natuklasan niyang ito na naging daan para sa mga panibagong kapana-panabik na gagawin niya.

Si Moises naman ay…

Magandang Likha

Minsan, napansin ko ang isang napakagandang larawan na nakasabit sa pasilyo ng ospital. Lubos akong namangha sa mga kulay na ginamit sa pagpinta ng larawang iyon. Itinuro ko sa aking asawa ang larawan at ibinulong sa kanya, “Ang ganda!”

Maraming bagay ang maituturing na maganda tulad ng mga ipinintang larawan, mga tanawin, at mga likhang sining. Maganda rin ang ngiti ng…

Nakatingin ang Dios

Isang umaga, habang pinagmamasdan ko ang labas ng aming bahay mula sa aming bintana, napansin ko ang isang agila. Nakadapo ito sa mataas na sanga ng puno at sinisiyasat ang buong lugar na para bang pag-aari niya ito. Mukhang nagbabantay ito ng kanyang kakainin.

Sa 2 Cronica 16, ipinaalam ng propetang si Hanani kay Haring Asa na may nagbabantay sa kanyang…