Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Monica La Rose

Gantimpala

Nang minsang bumisita ako sa bahay ng aking kapatid, sabik na ipinakita sa akin ng mga pamangkin ko ang bagong sistemang ipinapatupad sa kanilang bahay. Nagkakaroon sila ng puntos kapag nagawa nila ang kanilang gawaing bahay at nababawasan naman sila ng puntos kapag hindi nila ito ginawa bilang parusa. Gagantimpalaan naman ang makakakuha ng pinakamataas na puntos. Dahil sa sistemang ito,…

Alisin Natin

Nagpasya akong lumipat ng kuwarto kamakailan lang. Hindi naging madali ang paglipat ko. Ayaw ko na kasing dalhin pa ang mga gamit na hindi ko na kailangan dahil magiging kalat lang ito sa bago kong kuwarto. Inalis ko ang mga ito sa luma kong kuwarto para ipamigay at itapon. Tumagal man ako sa paglilinis at pag-aalis ng mga gamit, sulit naman…

May Mapagkakatiwalaan

Hindi ko na kayang magtiwala sa iba. Ito ang mga sinabi ng kaibigan ko habang umiiyak siya. Nasasaktan lang daw siya sa tuwing nagtitiwala. Ikinuwento niya sa akin ang nangyari sa kanila ng kanyang kasintahan. Lubos niyang pinagkatiwalaan ang kanyang kasintahan pero matapos nilang maghiwalay, nagkalat pa ito ng tsismis. Sobrang nahihirapan ang kaibigan ko na magtiwala muli. Ang ganitong panloloko…