Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Randy Kilgore

Paglilingkod sa Iba

May mga taong nakapaligid sa malaking punong tumaob dahil sa bagyo. Isang matandang babae ang malungkot na nagkuwento na nabagsakan ng tumaob na puno ang pader na ginawa ng kanyang asawa noon. Gustung-gusto pa naman nilang mag-asawa ang pader na iyon. Pero ngayon, wasak na ang pader. Wala na rin ang pader tulad ng kanyang yumaong asawa.

Kinabukasan, natuwa ang matandang…

Mahalaga ang Bawat Sandali

Matanda na si Ada at nakatira siya sa lugar kung saan inaalagaan ang mga matatanda. Sinabi niya sa akin na ang pinakamahirap sa pagiging matanda ay ang iwanan ka ng mga mahal mo sa buhay. Tinanong ko si Ada kung ano ang pinagkakaabalahan niya sa bawat araw. Ang isinulat ni Pablo sa mga taga-Filipos ang isinagot ni Ada, “Para sa akin,…

Isipin palagi

Minsan, naikuwento sa akin ng kaibigan ko na naabutan niyang nanunuod ng balita ng karahasan ang binatilyo niyang anak. Agad niyang pinatay ang telebisyon kahit na ayaw nito. Nagkaroon pa sila ng pagtatalo at sa huli ay pinayuhan niya ang kanyang anak na sanayin nito ang kanyang sarili na mag-isip ng “anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay…

Kagandahang-loob

Minsan, sabik akong pumasok sa trabaho. Nais ko kasing sorpresahin ang amo ko dahil ako ang naglinis sa sahig noong gabing wala ang tagapaglinis namin. Pero iba ang nangyari. Pagbukas ko ng pinto, puno ng tubig ang buong lugar at palutang-lutang ang ilang gamit. Naiwan ko pa lang nakabukas ang gripo nang magdamag. Sa halip na sermunan, kagandahang-loob ang tinanggap…

Pagpapagaan ng Loob

Inoperahan ako sa puso noon. Pagkatapos kong maoperahan, isinulat ng nars ang kanyang obserbasyon sa akin, “Nagpupumiglas ang pasyente."

Huli na nang malaman niya na kaya ako nagkaganon ay dahil sa kumplikasyon sa aking operasyon. Nanginig nang matindi ang katawan ko. Nakatali ang mga braso ko para hindi ko matanggal ang tubo na nakakabit sa lalamunan ko. Magkahalong takot at sakit…

Hindi Makapanalangin

Nalaman kong kailangan akong operahan dahil sa aking sakit sa puso noong Nobyembre 2015. Nabigla ako at nag-alala. Marami pa naman akong alalahanin. Kung maging matagumpay man ang operasyon ay siguradong ilang buwan din ang lilipas bago ako makapagtrabaho muli. Sino ang gagawa ng naiwan kong trabaho? Ito ang panahon na kailangan kong gumawa ng paraan at manalangin.

May pagkakataon na…

Hanapin si Waldo

May sikat na librong pambata. Sa librong ito, kailangan mong hanapin sa bawat pahina ng libro ang karakter ni si Waldo. Nagtatago siya sa mga larawan na may iba’t ibang pangyayari. Masaya ang mga bata kapag nahanap nila si Waldo. Masaya rin naman ang mga magulang kapag humihingi ng tulong ang kanilang anak para hanapin si Waldo.

Hinanap naman ng mga…

Parangalan

Namamangha ako sa mga guwardiya na matikas na nakatayo habang nagbabantay sa Arlington National Cemetery. Libingan iyon ng mga sundalo na nagsakripisyo ng kanilang buhay noong panahon ng digmaan. Walang nakakalaam ng pangalan ng mga sundalong nakalibing doon tanging ang Dios lang. Matiyaga ang mga guwardiya na nagbabantay doon arawaraw at kahit masama ang panahon.

Minsan, nagkaroon ng malakas na bagyo…

Mahal tayo ng Dios

Minamahal ng Dios ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya nang higit sa ginagawa nilang paglilingkod.

Marami sa atin ang nagnanais na mapaglingkuran ang Dios. Totoo na gusto ng Dios na magtrabaho tayo para sa ating pamilya. Nais Niya na pamahalaan natin ang Kanyang mga nilikha. Inaasahan din ng Dios na paglingkuran natin ang ating kapwa. Sila ang mga taong mahihina, nagu-gutom,…

Simple ang Sinabi

Nakaratay sa ospital ang aking ama at marami siyang bisita. Ikinuwento ng isa niyang bisita ang nangyari sa sarili noong nasa inuman siya. Pinukpok daw ito ng bote sa ulo at nabasag ang bote. Nagtawanan kami pati ang aking ama kahit nahihirapan ito sa paghinga. Bagamat nahihirapan nang magsalita ang aking ama ay ipinaalala niya sa mga bisita niya na nangangaral…