Month: Enero 2020

Nilinis

Tatlong taon na ang nakakalipas, pumunta kami ng pamilya ko sa isang bundok na binabalot ng snow. Iyon ang unang pagkakataon namin na makakita ng snow dahil sa naninirahan kami sa mainit na klima. Habang pinagmamasdan namin ang kapaligiran na binabalutan ng puting-puting snow, nagbanggit ang asawa ko ng isang talata sa Biblia. “Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo’y…

Laging Handa

Nasa trabaho ang asawa ko nang matanggap ko ang balita na may kanser ang aking ina. Nagtext ako sa asawa ko at sa ilang mga kaibigan. Pero wala sa kanila ang tumugon sa akin. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako noon. Umiiyak akong humihingi ng tulong sa Dios. Nang mga sandaling iyon, naramdaman kong kasama ko ang Dios at pinalalakas ang aking…

Tulad ng Isang Bata

Maraming taon na ang nakakalipas, tinanong ng 2 taong gulang kong anak ang asawa ko. Kakatapos pa lang namin noong manalangin. Ang tanong niya ay kung nasaan daw si Jesus.

Sumagot naman ang asawa ko. Sinabi niya, “Nasa langit si Jesus at narito rin Siya kasama natin. Puwede rin Siyang pumasok sa puso mo kung papayagan mo si Jesus.” Sinabi ng…

Kagalakan

Palapit na ang panahon ng aking pagreretiro dahil sa katandaan. Parang napakabilis ng takbo ng panahon at gusto kong pabagalin ang oras. Masaya kasi ako at nagagalak sa nangyayari sa aking buhay. Ang bawat araw ay bigay sa akin ng Dios na siyang nagpapasaya sa akin. Kaya naman, masasabi ko ang sinabi sa Awit, “Kataastaasang Dios na Panginoon namin, napakabuting magpasalamat…