Month: Hunyo 2020

Ilaw ng Sanlibutan

Matatagpuan sa kapilya sa Inglatera ang isa sa paborito kong larawan. Iginuhit ito ng pintor na si William Holman Hunt at may pamagat na, The Light of the World. Makikita sa larawan si Jesus na may lamparang hawak at kumakatok sa pinto ng isang bahay.

Nakakatawag pansin na ang pinto sa larawang iyon ay walang hawakan. Tinanong ang pintor na si Hunt…

Pagpapakita ng Pag-ibig

Bago kami matulog sa gabi ng aking mga anak, kumukuha kami ng mga krayola at saka nagsisindi ng kandila. Humihingi kami ng gabay sa Dios at isinusulat o iginuguhit namin sa aming talaarawan ang mga sagot namin sa mga tanong na ito: Paano ko naipakita ang aking pag-ibig ngayong araw? At paano ko naman ito hindi naipakita?

Ang pagmamahal sa kapwa…

Singsing sa Basurahan

Nagising ako isang umaga at nakita ko na natataranta ang kasama ko sa kuwarto na si Carol. Nawawala kasi ang mamahalin niyang singsing. Tinulungan ko siyang hanapin ito sa iba’t ibang lugar pati na rin sa isang basurahan. Desidido talaga siyang mahanap ang singsing at hinding-hindi niya raw hahayaang mawala ang isang mamahaling bagay.

May naalala akong kuwento sa Biblia na…

Malaya Na

May sakit na cerebral palsy ang batang si Jonathan. Hindi siya marunong magsalita o makipag-usap sa iba. Pero hindi nawalan ng pag-asa ang kanyang nanay na si Chantal Bryan. Nang sampung taon na si Jonathan, nakagawa ng paraan ang kanyang nanay kung paano makikipag-usap gamit ang kanyang mga mata at isang pisara. Pakiramdam ni Chantal, nakalaya na ang kanyang anak dahil…

Pinalaya

Tuwang-tuwa ako sa mga manok noong bata pa ako dahil may katangian ang mga ito na kinabibiliban ko. Kapag nakakahuli ako ng manok, inilalapag ko ito at saka pinapakawalan. Dahil akala ng manok na hawak ko pa rin ito, nananatili itong nakaupo kahit malaya na itong umalis.

Kapag sumampalataya na tayo kay Jesus, pinapalaya Niya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan at…