Month: Pebrero 2023

Magbigay Liwanag

Lumipat kami ng tirahan ng aking asawa. Pero kahit na malayo na kami sa aming mga anak, nais ko pa ring siguruhing nasa maayos silang kalagayan. Minsan, nakakita ako ng regalong maaari kong ibigay sa kanila. Isa itong lampara na maaaring ikonekta sa internet.

Kapag tinapik ko ang aking lampara, iilaw din ang kanilang lampara. Sinabi ko sa kanila na…

Tulad Ni Jesus

Noong bata pa ang tagapagturo ng Biblia na si Bruce Ware, nalungkot siya nang mabasa niya ang 1 Pedro 2:21-23. Sinasabi kasi ng mga talatang ito na dapat nating tularan si Jesus. Isinulat niya sa kanyang aklat na The Man Christ Jesus kung gaano kahirap tularan si Jesus. Sinabi niya, “Napakahirap ng sinasabi ng talatang ito lalo na kung tutularan…

Magandang Kinabukasan

May mga pagkakataon na kapag nakaranas tayo ng matinding kabiguan sa buhay ay iniisip natin na wala nang saysay pa ang mabuhay. Ganito ang naranasan ni Elias na naging isang bilanggo noon sa Amerika. Sinabi niya, “Nang mabilanggo ako, nawalan na ako ng pag-asa sa buhay at sa magiging kinabukasan ko.”

Pero nabago ang buhay ni Elias nang magkaroon siya…

Pinatatag Ng Biyaya

Noong American Civil War, kamatayan ang ipinapataw na parusa sa mga sundalong tumatakas sa gitna ng giyera. Pero hindi sila pinapatay ng ibang mga sundalo dahil pinapatawad sila ng punong kumander na si Pangulong Abraham Lincoln. Ikinagalit ito ni Edwin Stanton na kalihim noon na namamahala sa digmaan.

Para sa kanya, ang kabaitang ipinapakita ni Pangulong Lincoln ay lalong humihikayat…

Hindi Tayo Dios

May mga tanong sa aklat ni C.S. Lewis na Mere Christianity na maaari nating itanong sa ating mga sarili upang malaman natin kung mayabang ba tayo: “Gaano ko kagusto na pinapansin ako ng ibang tao? Nais ko bang pinupuri ako ng ibang tao?” Ayon kay Lewis, ang kayabangan ang pinakamasamang katangian sa lahat. Ito ang pinakadahilan ng pagkasira ng mga tahanan…