Month: Hunyo 2023

Pagiging Kontento

Naging paralisado na si Joni Eareckson Tada matapos siyang maaksidente sa paglangoy. Hindi na niya maigalaw ang kanyang mga kamay at mga binti. Naging mahirap para sa kanya ang simpleng gawain sa bawat araw. Kailangan siyang subuan pa para lamang makakain. Pero nagsumikap siya na magawa muli ang mga bagay na dati niyang ginagawa.

Sabi niya, “Ang naging sikreto ko…

Nais Sa Buhay

Minsan, namundok kami ng aking asawa kasama ang dalawa naming kaibigan. Pagbaba namin ng bundok, nakakita kami ng isang malaking oso sa gubat. Nais kuhanan ng aking kaibigan ng larawan ang oso gamit ang kanyang kamera pero pinigilan ko siya. Sinabi ko na dapat na kaming umalis doon bago pa kami makita ng oso. Kaya, tahimik kaming umalis sa lugar…

Pangangalaga Ng Dios

Bida sa isang palabas sa telebisyon si Ginoong Adrian Monk. Isa siyang detective na maraming kinatatakutan gaya na lamang ng mga karayom, bubuyog, pagsakay sa elevator at marami pang iba. Pero nang makulong sila ng kontrabidang si Harold Krenshaw sa likuran ng isang kotse, napagtagumpayan niya ang isang kinatatakutan niya. Ito ay ang claustrophobia o ang takot na makulong sa isang…

Kabutihang-loob

Nagturo si Martha sa isang paaralang pang-elementarya sa loob ng halos tatlumpung taon. Bawat taon, nag-iipon siya ng pera pambili ng mga damit sa mga mag-aaral na nangangailangan. Nang pumanaw siya dahil sa sakit na leukemia, inalala namin ang mabubuti niyang ginawa. Sa halip na magbigay ng mga bulaklak, nagbigay ang mga taong nakiramay ng mga damit sa mga mag-aaral…

Nakikinig Siya

Napansin ng dating presidente ng Amerika na si Franklin D. Roosevelt na laging maraming tao sa White House. Pero sa kabila nito, hindi naman nakikinig sa sinasabi ng bawat isa ang mga nandoon.

Kaya, sinubukan niyang batiin ang mga taong nakapila at kinamayan sila habang sinasabi na, “Pinatay ko ang aking lola kaninang umaga.” Nagulat siya dahil ang tugon ng…