Month: Disyembre 2023

Isang Araw Palapit Sa Pasko

“Hindi ako makapaniwalang tapos na ang Pasko,” malungkot na sabi ng anak ko. Alam ko ang nararamdaman niya: Nakakawalang-sigla talaga ang pagtatapos ng Pasko. Nabuksan na ang mga regalo. Itinabi na ang Christmas tree at mga ilaw. Matamlay ang Enero, at biglang parang ang layo na ng Pasko at ng lahat ng damdaming kasama nito.

Minsan habang nagliligpit, naisip ko na:…

Higit Kaysa Sa Ginto

Nang magpunta si Edward Jackson sa California noong Great Gold Rush sa Amerika, isinulat niya sa diary niya noong Mayo 20, 1849 na umiyak siya dahil sa nakakapagod na biyahe niya sakay ng bagon, na minarkahan ng sakit at kamatayan. Isa pang naghahanap ng ginto, si John Walker, ang sumulat ng, “Ito ang isa sa pinakamahirap na sapalaran . . . .hindi…

Leon, Kordero, Tagapagligtas!

Dalawang estatwang leon ang nasa ibabaw ng entrada ng New York Public Library. Gawa sa marmol, nakatayo sila doon mula pa nang italaga ang aklatan noong 1911. Una silang tinawag na Leo Lenox at Leo Astor bilang pag-aalala sa mga nagpatayo ng aklatan.

Pero noong panahon ng Great Depression, tinawag silang Fortitude at Patience, mga katangiang naisip ng mayor na dapat…

Dakilang Karunungan

“Kailangan ng isang pastol ng dakilang karunungan at sanlibong mata para masuri niya ang kondisyon ng kaluluwa mula sa lahat ng anggulo.” Isinulat ni John Chrysostom ang mga ito bilang bahagi ng diskusyon sa pagiging kumplikado ng espirituwal na pag-aaruga sa iba. Dahil imposibleng pilitin ang sinuman na gumaling, binigyang-diin niya na para maabot ang puso ng iba, kailangan ng…

Ang Kanang Kamay Ng Dios

Dinala ko ang aso ko sa damuhan. Pero sa isang aksidente, nahila niya ang taling nasa kanang kamay ko at napilipit ang daliri ko. Bumagsak ako sa damuhan at napahiyaw sa sakit. Nalaman ko na kailangang operahin ang daliri ko kaya nanikluhod ako sa Dios.

Writer ako! Paano na ako makakapag-type nito? Paano na iyong mga araw-araw kong trabaho?” Kinausap ako ng…