Month: Enero 2024

Luhang Nagpapasalamat

Minsan, lumuluha habang humihingi ng tawad si Karen sa grupo ng kalalakihan mula sa kapulungan ng mga nagtitiwala kay Jesus. Balo na kasi si Karen at mag-isa niyang tinataguyod ang kanyang mga anak. Kaya naman, nang mag- alok ng tulong ang mga kalalakihan na ito para makapagpahinga siya, naiyak siya sa labis na pasasalamat. At humihingi siya ng pasensya dahil…

Hindi Pa Tinugon Na Dalangin

Malapit na po ba tayo? Malapit na ba? Wala pa ba? Paulit-ulit na tanong ng anak ko sa akin noong bumiyahe kami ng 16 oras papunta sa Arkansas mula sa Colorado sa bansang Amerika. Kung babayaran lang nila ako sa bawat pagsagot ko sa tanong nila, malamang marami na akong naipong pera.

Gayon pa man, bilang drayber nila ang lagi…

Perpekto Tulad Ni Cristo

Sinabi ng manunulat na si Kathleen Norris na ang pagnanais na maging perpekto ang lahat o perfectionism ang isa sa nakakatakot na salita sa mundo ngayon. Iba ito sa salitang perpekto na binanggit sa Aklat ni Mateo sa Biblia. Ang perfectionism kasi ngayon ay nag-uudyok sa mga tao na gumawa na walang anumang dulot na kawalan sa kanilang sarili. Pero ang binanggit…

Nagtitiwala Kami Sa Dios

Minsan, kinailangang dalhin ni Whitney sa ospital. Buntis siya at may nakitang problema sa kanyang atay. Dahil dito, kailangan niyang manganak ng mas maaga sa itinakdang oras. Pero, sa kakulangan ng magagamit sa ospital ng mga panahong iyon dahil sa Covid-19 at sa peligrong hatid nito, pinauwi siya ng bahay. Ipinagkatiwala ni Whitney sa Dios ang lahat at umasa siya sa…

Huwag Gumanti

Minsan, nagsuntukan ang dalawang matanda. Parehas silang 73 taong gulang at parehas na manlalaro ng football noon. Mayroon silang sama nang loob sa isa’t isa. Pero pagkatapos matumba ng isa, sumigaw ang mga tao sa paligid na magbati na sila at magpatawaran sa isa’t isa.

Marami rin namang mga kuwento sa Biblia kung saan nagtanim ng galit sa isa’t isa ang…