Month: Agosto 2019

Kaningningan ng Dios

Nakapunta ako sa isang napakagandang lugar sa Australia, ang Lord Howe. Para itong maliit na paraiso dahil sa puting buhangin at napakalinaw na tubig. Maaaring lumangoy doon kasama ang mga pagong, isda, atbp. habang tanaw ang kalangitan. Ang labis na paghanga ko sa lugar na iyon ang nag-udyok sa akin para sambahin ang Dios.

Ayon sa isinulat ni apostol Pablo, ang…

Malinis na Tubig

Nang buksan ko minsan ang dishwasher na isang makina na naglilinis ng mga kasangkapan tulad ng plato, baso at iba pa, nagtaka ako kung bakit marumi pa rin ang mga gamit na nasa loob nito. Hindi ko alam kung ano ang naging problema kung bakit puro alikabok pa rin ang mga kasangkapan ko.

Ang paglilinis naman ng Dios ay hindi tulad…

Bunga ng Espiritu

Tuwing tagsibol at tag-init namumunga ang puno ng ubas ng aming kapitbahay. Natutuwa akong pagmasdan ang mga malalaking bunga nito.

Kahit hindi kami tumutulong sa pag-aalaga ng kanilang puno, ibinabahagi nila sa amin ang kanilang ani. Sila ang nangangalaga rito pero hinahayaan nila kami na makinabang sa mga ubas.

Dahil sa mga bungang iyon, naalala ko ang mga bunga na maaaring…

May magagawa Ka

May isinulat si John Newton tungkol sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Ipinaparating niya sa kanyang isinulat na kahit gusto niyang gumawa ng mga dakilang bagay, hindi pa rin niya dapat kalimutan ang simpleng pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa.

Sa panahon ngayon, hindi na mahirap humanap ng mga taong maaaring tulungan. Kahit saan ay makakakita ka ng tinderang hirap na hirap…

Hinanap

Tuwing Sabado, pinapanood namin ang aming anak sa kanyang sinalihang kompetisyon sa pagtakbo. Pagkatapos ng laro, magsasama-sama na ang mga manlalaro, ang mga tagapagsanay nila at ang kanilang mga pamilya. Napakaraming tao ang naroon kaya mahihirapan ang sinuman kapag may hahanapin itong tao. Hinahanap naman naming mabuti ang aming anak na siyang dahilan ng panonood namin ng kompetisyong iyon. Sabik na…