Month: Disyembre 2020

Kanlungan

Noong mga bata pa kami, ginagaya namin ang ilang nababasa sa libro at napapanood sa pelikula tulad ng paglalambitin ni Tarzan at pagtatayo ng mga bahay sa puno. Nagtatayo rin kami ng lugar kung saan nagtatago kami para kunwari’y maging ligtas sa mga kalaban.

Pagkalipas ng maraming taon, ang mga anak ko naman ang nagtatayo ng kanilang kanlungan. Likas sa ating…

Nakikinig ang Dios

Sa isang pagtitipon, nakikinig lamang si Diane sa mga nagsasabi ng kanilang nais ipanalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay. Nais rin sana ni Diane na sabihin ang kanyang panalangin para sa kamaganak niyang matagal nang lulong sa ipinagbabawal na gamot.

Pero hindi niya na lang ito binanggit dahil natatakot siya sa sasabihin ng mga tao. Hindi rin maintindihan…

Nakikinig ang Dios

Sa isang pagtitipon, nakikinig lamang si Diane sa mga nagsasabi ng kanilang nais ipanalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay. Nais rin sana ni Diane na sabihin ang kanyang panalangin para sa kamaganak niyang matagal nang lulong sa ipinagbabawal na gamot. Pero hindi niya na lang ito binanggit dahil natatakot siya sa sasabihin ng mga tao. Hindi rin maintindihan ng…