Month: Enero 2021

Maging Anak Ng Dios

Masaya ako kapag may isang pilantropo na nagpapatayo ng bahay-ampunan. Ngunit mas masayang malaman na gusto nitong ampunin ang isa sa mga bata. Malaking kasiyahan na para sa mga bata ang magkaroon ng tumutulong sa kanila, pero higit na kasiyahan ang tiyak nilang mararamdaman kapag may nais mag-ampon sa kanila at ituring silang tunay na anak.

Kung anak ka na ng…

May Ginagawa

Tinanong ko minsan ang aking kaibigan, “Ano ba ang diatom?” Sabi niya, “Parang lumot din ‘yan pero mas maliliit at mahirap makita kaya kailangan pang lagyan ng langis ang lente o dapat patay na ang mga iyan para makita.” Namangha ako habang tinitingan ko ang larawan ng mga ito sa cellphone niya. Hindi rin mawala sa isip ko kung gaano kahusay…

Punitin Ang Langit

Sa pag-uusap namin ng aking kaibigan, sinabi niya sa akin ang pagtalikod niya sa kanyang pananampalataya. Narinig ko mula sa kanya ang madalas ding itanong ng karamihan: “Paano ako maniniwala sa Dios na wala namang ginagawa?” Naitatanong nga natin ito lalo na kapag may nababalitaan tayong mga masasamang nangyayari sa ating paligid.

Makikita sa sinabi ng kaibigan ko ang masidhing pag-asam…

Nagpapagaan ng Loob

Habang naghihintay ako sa istasyon ng tren, maraming negatibong bagay ang pumasok sa isipan ko. Kabilang sa mga ito ang mga babayaran kong utang, mga hindi magandang sinasabi sa akin at kawalang magawa sa di-makatarungang nangyari sa aking kapamilya. Pagdating ng tren, hindi na maganda ang lagay ng aking loob.

Nang sakay na ako ng tren, may panibago na naman akong…

Maging Matapang

Nagpunta kaming mag-asawa noon sa Righteous Among the Nations Garden na makikita sa Yad Vashem na isang museo sa Israel. Nakatala roon ang pangalan ng mga nagbuwis ng buhay para iligtas ang mga Judio noong panahon ng Holocaust. Habang nandoon kami, may nakilala kaming grupo na taga-Netherlands. Isa roon ang babae na hinahanap ang pangalan ng kanyang lolo at lola sa listahan.…