Month: Mayo 2021

Maging Matapang

Makikita sa London Parliament Square ang mga estatwa ng mga kilalang kalalakihan tulad nina Nelson Mandela, Mahatma Gandhi at Winston Churchill. Si Millicent Fawcett naman na nakipaglaban para sa karapatang bumoto ng mga kababaihan ang nag-iisang babae na may estatwa roon. Makikitang may hawak itong bandila na may nakasulat na, “Courage calls to courage everywhere.” Iginiit niya na ang pagpapakita ng…

Hindi Tatahimik

Noong 1963, huminto ang sinasakyang bus ni Fannie Lou Hamer sa Winona, Mississippi para kumain. Si Fannie ay aktibo sa pagsulong ng karapatang pantao. Siya at ang anim na pasahero na pawang mga itim ay sapilitang pinaalis ng mga pulis sa kainan. Pagkatapos, inaresto at ikinulong sila. Binugbog silang lahat at si Fannie ang labis na pinahirapan. Sa kabila ng…

Iniligtas ng Dios

Noong 15 taong gulang si Aaron, nananalangin siya kay Satanas. Nagsimula siyang matutong magsinungaling, magnakaw at manipulahin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Binabangungot din siya noon. Sinabi ni Aaron, “Paggising ko isang umaga, nakita ko si Satanas at sinabi sa akin na papasa ako sa aking exam sa eskuwelahan at pagkatapos, mamamatay ako.” Hindi naman siya namatay kaya napag-isip-isip niya,…

Maunang Bumato

Mabigat ang dugo ni Lisa sa mga nangagaliwa sa kanilang asawa. Pero nagkaroon siya ng habag sa kanila nang dumating ang panahon na hindi na siya masaya sa kanyang buhay may-asawa at nahirapang iwasan ang namumuo niyang pagtingin sa ibang lalaki. Dahil sa mapait niyang karanasang iyon, mas naunawaan niya ang sinabi ni Jesus, “Kung sino sa inyo ang walang kasalanan…

Pag-aayuno

Sinabi ng aking mentor na maganda raw na paraan ang pag-aayuno para mas maituon ko ang aking atensyon sa Dios. Pero hindi naging madali para sa akin ang magtiis ng gutom. Nahirapan din ako na manangan sa Banal na Espiritu para magkaroon ng kapayapaan, lakas at lalo na ng pagtitiis. Napaisip tuloy ako kung paano kaya nagawang mag-ayuno ni Jesus sa…