Month: Disyembre 2021

Magbunga

Simula 2004, nakatulong ang City Blossoms sa paglikha ng mga hardin sa mga paaralan at mahihirap na komunidad. Si Rebecca Lemos-Otero ang nagtatag ng organisasyong ito. Hinikayat niya ang mga bata na maghagis ng buto ng prutas kahit saan sa hardin at makikita na lang nila na tutubo ang ilan sa mga ito. Hindi man ito ang tamang paraan ng pagtatanim,…

Kalakasang Mula Sa Dios

Isang bukal ang nasa bandang silangan ng bayan ng Jerusalem. Ito ang tanging pinagkukunan ng tubig ng mga Israelita noon. Nasa labas ito ng lungsod kaya maituturing ito na kahinaan nila dahil maaari silang hulihin doon ng kanilang kaaway nang walang kalaban-laban. Hindi naman madaling makukubkob ang lungsod dahil sa pader na nakapalibot dito. Pero kung babagtasin ng mga kalaban ang…

Maglingkod sa Iba

Isang grupo ng mga sumasampalataya kay Jesus sa Southern California ang nagsama-sama sa isang laundry shop para ipaglaba ang mga kapus-palad sa kanilang lugar. Nagaabot din sila ng mga pagkain o mga grocery sa mga tao bilang tulong. Nais nilang maipakita ang pagmamahal ng Dios sa mga ito.

Isa sa mga kasamahan nila ang nagsabi na ang pinakamagandang gantimpala na natanggap…

Hindi Malilimutan

Minsan, umupo ako at nagsimulang tumugtog para patunayan sa mga anak kong mahusay pa rin akong tumugtog ng piano. Nagulat ako na kayang-kaya ko pa rin pa lang tumugtog kahit dalawang dekada na akong hindi halos tumutugtog. Nagpatuloy ako at halos pitong kanta ang natugtog ko. Ang paglalaan ko ng maraming taon sa pageensayo sa pagtugtog ang nagbigay sa mga daliri…

Paggabay Niya

Ang paglikha ng “tunog na tila naglalakad” sa mga drama sa radyo ang unang trabaho ni Paul Arnold. Habang binabasa ng aktor ang mga linya sa isang eksenang naglalakad, sinasabayan ito ni Paul ng tunog ng kanyang paglakad. Sinisigurado niyang sabay ito sa bawat pagbigkas ng aktor ng linya. Ang pagsabay sa aktor sa istorya ang pinakamahirap para kay Paul. Sabi…