Month: Hulyo 2022

Muling Itayo

Hating-gabi noon nang magpunta sa Jerusalem si Nehemias sakay ng kanyang asno upang tingnan ang kalagayan nito. Nakita niya ang mga nagibang pader at ang mga pintuan na nasunog. May mga bahagi roon na napakaraming basura kaya hindi makaraan ang kanyang asno. Malungkot siyang bumalik pauwi.

Nang magbibigay na siya ng ulat sa mga opisyal ng lungsod, sinabi niya, “Nakita…

Sigaw Ng Tukso

Ilang taon na ang nakakalipas, nagcamping kami ng mga anak kong lalaki sa isang lugar na malapit sa tirahan ng mga oso. May dalang kaming pang-spray na pantaboy sa mga oso at pinanatili naming malinis ang aming lugar upang walang oso ang gagambala sa amin. Pero isang hating-gabi, sumigaw ang anak kong si Randy na nagpupumiglas na makalabas sa kanyang sleeping bag.…

‘Di-Pangkaraniwan

Nagtatrabaho si Tom sa isang law firm at isa sa kanilang kliyente ay ang kumpanya ni Bob. Naging magkaibigan sina Tom at Bob hanggang sa makadispalko ng malaking halaga si Tom sa kumpanya ni Bob. Nasaktan at nagalit si Bob pero pinayuhan siya ng kanilang bise presidente na sumasampalataya kay Jesus. Sinabi niya kay Bob na iurong na ang kaso kay…

Sa Panahon Ng Paghihirap

Nang malaman ni Papa John na mayroon siyang kanser, ibinahagi nila sa online ng kanyang asawang si Carol ang pakikipaglaban niya sa sakit. Naniniwala silang gagamitin ng Dios ang kanilang karanasan upang magministeryo sa iba. Sa loob ng dalawang taon, ibinahagi nila sa mga tao ang kagalakan, kalungkutan at sakit na naranasan ni Papa John.

Nang isinulat ni Carol na namatay…

Umiyak Sa Dios

May isang orca o uri ng balyena noon na nagngangalang Talequah ang nagsilang ng kanyang supling ngunit namatay ito pagkaraan lamang ng halos isang oras. Labis na naghinagpis si Talequah na napanood ng mga tao sa buong mundo. Labing pitong araw na bitbit ni Talequah ang patay nitong anak sa kalagitnaan ng Pacific Ocean bago niya ito tuluyang pinakawalan.

Minsan, nahihirapan…