Month: Agosto 2022

Maayos Na Pagtatrabaho

Tinanggal ng guwardiya ang tape na nakadikit sa pinto. Paulit-ulit itong dumidikit kaya hindi sumasara ang pintuan. Nang inspeksyunin niya ang pinto, muli na namang nakadikit ang tape na tinanggal na niya. Agad siyang tumawag sa pulis sa napansin niya. Dahil dito, naaresto ang limang magnanakaw.

Nagtatrabaho ang nasabing guwardiya sa gusali ng Watergate sa Washington D. C. Himpilan ito ng isang grupong…

Gabay Ng Dios

Higit pa sa kaibigan ang turing ng iskolar na si Kenneth Bailey kay Uncle Zaki. Nagsilbing gabay si Uncle Zaki ni Kenneth at ng kanyang grupo nang minsang magpunta sila sa disyerto ng Sahara. Ipinakita nila ang pagtitiwala kay Uncle Zaki sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Hindi nila alam ang daan at kung mawala man sila, tiyak na mamamatay…

Binigyan Ng Pangalan

Riptide. Batgirl. Jumpstart. Ilan lang ito sa mga palayaw sa mga tagapangasiwa ng isang gawain na dinadaluhan ng pamilya namin. Hango sa mga nakakahiyang pangyayari, kakaibang gawi, o paboritong gawain ang mga palayaw na ito.

Mababasa rin sa Biblia na may mga katawagan o palayaw ang ilang mga karakter doon. Halimbawa, tinawag ni Jesus sina Santiago at Juan na “anak…

Nahuhuli Man

Isang bagong race car driver si Steve Krisiloff. Nahuhuli si Steve sa paligsahan ng Indianapolis 500. Dahil dito, walang kasiguraduhan kung makakapasok siya sa susunod na kompetisyon. Kalaunan, nalaman niyang ang oras na itinakbo niya roon ay pasok pa rin para makasali siya sa kompetisyon.

May mga pagkakataon sa ating buhay na tila nasa hulihan din tayo ng karera sa tuwing…

Mga Sulat

Mahigit isang milyong mga kabataan ang lumahok sa pandaigdigang kompetisyon sa paggawa ng sulat. Sa taong 2018, ang tema ng nasabing patimpalak ay, “Kung ikaw ay isang liham na may kakayahang maglakbay sa iba’t ibang panahon, ano ang nais mong sabihin sa mga makakabasa sa iyo?”

Binubuo rin naman ang Biblia ng maraming mga sulat. Salamat sa inspirasyon at paggabay…