Month: Pebrero 2023

Walang Katapusan

May sakit na epilepsy ang kapatid kong si Paul. Mas naging malubha ang karamdaman niya nang magbinata siya. Naging mahirap para sa kanya at para sa aking mga magulang ang kanyang sakit. May pagkakataon na halos mahigit anim na oras siyang inaatake ng epilepsy.

Walang mahanap na gamot ang mga doktor para maging maayos ang kanyang kalagayan. Kaya, laging taimtim na…

Hindi Na Ikaw

Noong 1859, si Monsieur Charles Blondin ang naging kauna-unahang taong nakatawid sa Niagara Falls habang nagbabalanse sa isang mahigpit na lubid. May pagkakataon na tumawid siya rito na buhat sa kanyang likod si Harry Colcord na kanyang manager.

May mga tagubilin si Blondin kay Colcord sa kanilang pagtawid: “Harry, sundan mo ang galaw ko sa pagtawid natin. Kung gumewang ako, gumewang…

Harapin Ang Takot

Pumunta si Warren sa isang maliit na bayan upang maging pastor sa isang simbahan doon. Matagumpay na nagsimula ang paglilingkod niya roon. Pero makalipas ang ilang panahon, may isang residente roon na gumawa ng kuwentong nag-aakusa kay Warren ng masasamang gawain. Nais pang ipalathala sa diyaryo ng taong ito ang ginawa niyang kuwento tungkol kay Warren. Nang mangyari ito, taimtim…

Pagiging Tao

Isang dating palabas sa telebisyon ang Little House on the Prairie. May eksena sa programang ito kung saan nakita ng labing-dalawang taong gulang na si Albert na umiiyak si Mr. Singerman.

Tinanong ni Albert si Mr. Singerman kung bakit siya umiiyak. Sinabi ni Mr. Singerman na, “Umiiyak ako dahil tinuruan ako ng tatay at ng lolo ko na ayos lamang…

Hindi Ka Nag-iisa

Ayon sa manunulat na si Maggie Fergusson, ang kalungkutang dulot ng pag-iisa ay mas nakakapangilabot kaysa sa pagkawala ng tirahan, pagkagutom o pagkakaroon ng sakit. Idinetalye niya sa isang magasin ang pagtaas ng bilang ng mga taong nakakaranas ng matinding kalungkutang dulot ng pag-iisa. Nararanasan din daw ito ng sinumang tao anuman ang katayuan niya sa buhay.

Hindi na bago…