Month: Oktubre 2023

Samantalahin Ang Panahon

Nais ni Leisa na samantalahin ang panahon at labanan ang kadiliman kahit sa maliit na paraan. Kasi para bang kamatayan ang ipinagdiriwang ng marami sa palamuti ngayong taglagas. Minsan pa nga, nakakakilabot ang mga palamuting gamit ng iba. Kumuha siya ng malaking kalabasa at nilista rito ang mga bagay na pinagpapasalamat niya (Uso kasi ang dekorasyong kalabasa tuwing ‘Halloween’).

“Sikat…

Ang Bagong Gawain

Nanloloob ng bahay, kotse, convenience stores, at nakikipagaway sa ibang gang ang binatilyong si Casey – pinuno ng isang gang – at ang mga tagasunod niya. Kinalaunan, nahuli ng pulis si Casey. Sa kulungan, naging shot caller siya – taga-bigay ng mga gawang-bahay na patalim kapag may kaguluhan sa kulungan.

Minsan, nabartolina siya at habang nagmumuni-muni doon, naranasan ni Casey…

Inaawitan Ka Na Dios

Labingpitong buwan matapos ipanganak ang aming panganay— lalaki—ipinanganak naman ang babae. Masayang-masaya ako na nagkaroon din kami ng anak na babae, pero hindi rin ako mapakali. Kaunti lang ang alam ko tungkol sa batang lalaki pero wala akong kaalam-alam tungkol sa batang babae. Sarah ang ipinangalan namin sa kanya at gustong-gusto kong idinuduyan siya para makatulog habang nagpapahinga ang misis…

Nakikinig Ba Ang Dios?

Noong miyembro ako ng grupong nangangalaga sa kongregasyon ng simbahan namin, isa sa mga tungkulin ko ang ipagdasal ang mga kahilingang sinusulat nila sa kard na nilalagay namin sa upuan. Para sa kalusugan ng tiyahin, para sa pananalapi ng mag-asawa, para makilala ng apo ang Dios. Bihira akong makarinig ng kinahinatnan. Walang pangalan ang karamihan ng kard at wala akong…

Ang Layon Sa Paghihirap

“Ibig sabihin, maaaring hindi ko ‘yon kasalanan?” Nagulat ako sa sinabi ng babae. Bilang panauhing tagapagsalita sa simbahan nila, pinag-uusapan namin ngayon ang ibinahagi ko nitong umaga. Sabi pa niya, “Mayroon akong malalang sakit. Nagdasal ako, nag-ayuno, inamin ko rin sa Dios ang mga kasalanan ko, at ginawa ko na ang lahat ng sinabi na kailangan kong gawin para gumaling.…