Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Mike Wittmer

Sino Ka?

Nang magsimula ang video conference na dadaluhan ko, hindi ko napansin na binati pala ako nang nangunguna sa aming pagpupulong. Nakatingin kasi ako sa hitsura ko sa harap ng kamera at sa hitsura ng ibang taong kasama namin sa pulong. Naisip ko tuloy na dapat na akong magpagupit at magbawas ng timbang.

Mababasa naman natin sa Aklat ng Ezekiel sa Lumang…

Magpakumbaba

Nasaksihan ng isang mamumundok ang huling pagsikat ng araw sa buhay niya habang nasa tuktok ng Bundok ng Everest. Napagtagumpayan niya ang mapanganib na pag-akyat ng bundok. Pero dahil sa sobrang taas nito, tila napagod ang puso niya. Namatay siya habang pababa ng bundok. Pinaalalahanan naman ng isang dalubhasa sa medisina na huwag iisipin ng isang mamumundok na isang tagumpay…

Huwag Magmadali

Tila nasa isang misyon ang lalaking nasa unahan ko. Magpapalinis kami ng mga sasakyan namin. Sinadya niyang ibaba ang bubong ng trak niya para hindi matamaan ng mga panlinis. Agad siyang nagbayad para malinisan ito. Sumigaw ang lalaking tagalinis. “Huwag kang magmadali!” Pero nakasarado ang bintana ng trak niya. Hindi niya naririnig ang sigaw ng tagalinis. Halos hindi nabasa ng…

Mga Bintana

Minsan, nagtanong ang isang dayuhan sa isang nayon na nasa paanan ng Bundok ng Himalayas. Nagtanong ito sa taong gumagabay sa kanya paakyat ng bundok kung bakit karamihan sa mga bahay doon ay walang mga bintana. Sinabi naman nito na natatakot ang mga nakatira roon na baka pasukin ang bahay nila ng mga demonyo.

Kaya naman, mapapansin mo rin daw…

Mga Hindi Totoong Dios

May madalas na tanong ang mga tao tuwing nakikita ang rebultong inukit ni Edward Bleiberg “Bakit walang ilong ang mga rebulto?” Maaaring sinadya ito dahil hindi lang isang rebulto ang walang ilong kundi marami pang iba. Katulad ng mga rebulto, hindi rin perpekto ang mga dios-diosan. Wala rin silang kakayahang magligtas ng mga tao.

Sa aklat ng Exodo sa Biblia,…