Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Koronang Tinik

Nagdugo ang hintuturo ko nang matusok sa tinik ng halaman. Nagsisigaw ako at dumaing sa sobrang sakit. Hindi naman ako dapat magtaka na nangyari ito dahil hindi ko naisuot ang aking guwantes noong tatabasin ko ang halaman sa aming hardin.

Habang naghahanap ako ng pang benda para sa aking daliri na natinik, naisip ko bigla ang ating Tagapagligtas. Pilit isinuot ng…

Manalangin Muna

Hinahangaan ko ang pagiging matapang ng aking tiyahin na si Gladys. Gayon pa man, may mga pagkakataon na natatakot ako para sa kanya. Minsan, sinabi niya sa akin sa email, “May pinutol akong puno kahapon.”

Natakot ako dahil matanda na ang tiya ko para pumutol ng puno. 67 taon na siya! Sinabi niya na kailangan na niya itong putulin dahil baka…

Nakakatakot na Bagay

May mga bagay na nagdudulot sa atin ng takot tulad ng mga nakasakit sa ating damdamin. Nagiging dahilan ito para hindi tayo makapagpatuloy sa buhay. Iniisip natin na hindi natin kaya at hindi tayo ganoon kalakas o katapang para harapin ang mga bagay na maaaring muling makasakit sa atin.

Natuwa naman ako sa sinabi ng manunulat na si Frederick Buechner tungkol…

Magtiwala Muna

Takot ako sa tubig noong bata pa ako pero gusto ng aking ama na matuto akong lumangoy. Sinasama niya ako sa bahagi ng pool kung saan mas mataas pa sa akin ang tubig at kung saan wala akong ibang makakapitan kundi siya lang. Doon niya ako tinuturuan kung paano lumutang sa tubig.

Hindi lang tungkol sa paglangoy ang natutunan ko noon.…

Magtanong sa Mga Hayop

Natuwa ang mga apo ko nang makita nila at mahawakan ang isang nasagip na agila. Habang ipinapaliwanag ng tagapangalaga ng mga hayop kung gaano kalakas ang isang agila, namangha akong malaman na magaan lang pala ito.

Bigla kong naalala ang agilang nakita ko noon na palipad-lipad at handa nang mandagit. Naisip ko rin ang isa pang ibon na tinatawag na heron…