Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Kilala Niya Ang Puso Ko

Nang matapos ang isang mamimili sa self-checkout station sa isang grocery store, lumapit ako doon at ini-scan ang mga binili ko. Di-inaasahang isang galit na tao ang kumompronta sa akin. Hindi ko napansin na siya pala ang kasunod sa pila sa checkout at nasingitan ko siya. Nang makita ang pagkakamali ko, humingi ako ng patawad, pero hindi niya iyon tinanggap.

Naranasan mo na…

Makalangit Na Komunyon

Nang mag-landing ang Apollo 11 sa Sea of Tranquility ng buwan noong July 20, 1969, nagbawi muna ang mga manlalakbay sa space sa naging flight nila bago sila tumapak sa ibabaw ng buwan. Pinayagan ang astronaut na si Buzz Aldrin na magdala ng tinapay at alak para mag-communion siya.

Pagkatapos basahin ang Kasulatan, natikman niya ang unang pagkaing kinain sa buwan. Hindi nagtagal, isinulat niya kung…

Nabubuhay at Umuunlad

Naniniwala ang pamilya sa pelikulang The Croods na ang tanging paraan para mabuhay sila ay kung magsasama-sama silang buong pamilya. Takot sila sa mundo at sa iba, kaya noong naghanap sila ng ligtas na lugar para tirahan, natakot sila pagdiskubre sa isang kakaibang pamilya na nakatira na doon sa lugar na pinili nila.

Pero hindi nagtagal, natutunan nilang yakapin ang kaibahan…

Nagtatrabaho Para Sa Dios

Manunulat ako sa isang “mahalagang” magasin kaya pilit kong pinaghuhusay ang sinusulat kong artikulo para sa patnugot ng magasin. Paulit-ulit kong sinulat ang artikulo para abutin ang pamantayan niya. Pero saan nga ba ako nababahala? Sa mahirap na paksa ng artikulo o sa pag-aalalang masisiyahan ba ang patnugot sa akin at hindi lang sa sinulat ko?

May mapagkakatiwalaang tagubilin si…

Lumayo Sa Kasalanan

Dalawang beses akong nagdusa ngayong tag-init dahil sa kanipay o poison ivy. Nangyari pareho nang nag-aalis ako ng mga talahib sa bakuran. Nakita ko naman na nasa malapit ang kaaway na may tatlong dahon pero naisip kong makakalapit ako nang hindi naaapektuhan nito. Mali. Imbes na lumapit sa maliliit na luntiang kaaway, lumayo dapat ako!

Tulad sa kuwento ng lingkod…

Kaibigan Ng Kaibigan Ng Dios

May magiliw na nangyayari sa mga bago pa lang nagkakilala kapag nalaman na may kapareho silang kaibigan . Isang halimbawa ng sinasabi, “Ikinagagalak kitang makilala . Ang kaibigan na ni Sam o ni Samantha, kaibigan ko rin .”

May sinabi rin si Jesus na katulad niyan . Maraming tao ang naakit sa Kanya dahil sa pagpapagaling Niya . Pero marami…

Ang Panustos Ng Dios

Linggo-linggong tumutulong sina Buddy, tatlong taong gulang, at nanay nito na ibaba ang pinamiling panustos mula sa trak na gamit ng simbahan sa pamimigay ng pagkain sa komunidad. Nang ibinalita ng nanay sa lola niya na nasira ang trak, sabi niya, “Naku, paano na ang pamimigay ng pagkain?” Paliwanag ng ina na kailangan lumikom ng pera ang simbahan para makabili…

Naglalakad Kasama Ang Iba

Tapat at mapagmahal si Billy, ang aso ni Russell na sumikat sa internet noong 2020. Napinsala kasi ang bukong-bukong ni Russell at gumamit siya ng saklay para makapaglakad. Hindi nagtagal, paika-ika na rin si Billy kapag naglalakad kasama si Russel. Pinasuri niya ito sa doktor ng mga hayop pero wala namang nakitang problema kay Billy. Malaya nga itong tumatakbo kapag mag-isa.…

Panahong Madilim, Dasal Malalim

“Nakaranas ako ng madilim na panahon,” sabi ng sikat na artistang babae tungkol sa pandemya ng COVID-19. Nahirapan siya sa bagong normal at inamin niyang sumagi sa isip niya ang magpakamatay. Para malampasan ito, binahagi niya ang pinagdadaanan sa kaibigang nagmamalasakit.

Lahat tayo puwedeng makaranas ng madilim na panahon, mahaba man o maiksi. Minsan hindi ito madaling malagpasan at kailangan ang…

Ang Mensahe Ng Krus

Sabi ni Zhang, lumaki siyang “walang Dios, walang relihiyon, wala.” Noong 1989, dahil nais nila ng demokrasya at kalayaan sa bansa, tumulong siyang pamunuan ang mga mag-aaral para sa mapayapang protesta. Pero pagsupil ang naging tugon ng pamahalaan at maraming nasawi. Si Zhang ikinulong. Nang makalabas, nagtungo siya sa isang malayong nayon at doon nakilala niya ang matandang magsasakang nagpakilala…