Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Payapang Isipan

Si Jerry Kramer ay isang magaling na manlalaro ng football. 45 taon ang ginugol niya sa pagiging atleta. Marami na siyang natanggap na parangal pero ang pinakamataas na parangal na iginagawad para sa isang manlalaro ng football ay naging mailap para sa kanya. Sampung beses na siyang naging nominado sa parangal na iyon pero hindi pa rin naigawad sa kanya. Gayon…

Sa Madilim na Libis

Nabilanggo noon si Hae Woo sa isang labor camp sa North Korea dahil tinangka niyang tumakas at tumawid sa hangganan ng China. Napakahirap ng dinanas niya sa lugar na iyon. Malupit ang mga guwardiya at pinagtrabaho siya nang mabigat. Natutulog din siya sa napakalamig na sahig. Sa kabila ng lahat ng iyon, tinulungan siya ng Dios sa bawat araw at…

Magandang Balita

Minsan, tinanong ako ng estudyanteng si Arman na taga-Iran kung ano ang pangalan ko. Pagkatapos kong sabihin na Estera ang aking pangalan, lumiwanag ang kanyang mukha at sinabing parehas ang pangalan namin sa wikang Farsi. Iyon ang naging daan para mas makapag-usap pa kami. Sinabi ko sa kanya na ipinangalan ako kay Reyna Ester na matatagpuan sa Biblia. Ikinuwento ko…

Hindi Inaasahang Mananalo

Noong 2018 Winter Olympics, isang kamanghamanghang pangyayari ang nasaksihan ng mga tao. Ang kampeon ng snowboarding na si Ester Ledecka na taga Czech Republic ay nanalo sa skiing. Nasungkit niya ang gintong medalya sa skiing gayong hindi ganoon kaganda ang kanyang record sa larong ito. Tila imposible siyang manalo.

Labis na nagulat ang mga tao nang maipanalo niya ito ng .01…

Posible ang Pagbabago

Minsan, nagtipon-tipon ang ilang grupo ng mga kabataang sumasampalataya kay Jesus para pagbulayan ang sinasabi sa Filipos 2:3-4, “Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin n'yo…

Gumagaan ang Pagsubok

Ang Experience Project ay isang social networking site noon kung saan nagpapadala ang mga miyembro ng mga kuwento tungkol sa kanilang mapapait na karanasan. Habang binabasa ko ang mga ito, nakita ko ang matinding pagnanais ng bawat isa sa atin na magkaroon ng mga makakakita at makakaunawa sa ating mga pinagdaraanan.

Naranasan iyon ng aliping si Hagar noong hindi mabuti ang kalagayan…

Bagong Puso

Minsan, nakatanggap ako ng hindi magandang balita tungkol sa aking ama. Sumakit ang kanyang dibdib dahil may nakabara pala sa ugat ng kanyang puso. Dahil dito, kailangan siyang operahan. Nag-aalala ang tatay ko noon pero dahil ooperahan siya sa mismong Araw ng mga Puso, gumaan ang kanyang pakiramdam. Sabi niya, “Magkakaroon ako ng bagong puso sa Araw ng mga Puso!” At…

Nilinis

Nang minsang maglaba ako, napuno ng tinta ng ballpen ang mga puting tuwalyang nilalabhan ko. Kumalat ang asul na tinta sa mga tuwalya. Kahit ibabad ko pa ang mga ito sa anumang pampaputi, hindi na matatanggal ang mantsa sa mga tuwalya.

Itinapon ko ang mga tuwalya kahit labag sa kalooban ko. Habang itinatapon ko ang mga ito, naalala ko ang sinabi…

Makita ang Sarili

Minsan, tiningnan ng isang lalaki ang CCTV na ikinabit niya sa kanyang bahay para siguraduhin na gumagana ito. Naalarma siya nang makita sa CCTV na may umaaligid sa kanyang bakuran. Pinanood niya ito nang mabuti para makita kung ano ang gagawin ng lalaki. Mukhang pamilyar sa kanya ang lalaki hanggang sa mapagtanto niya na siya pala mismo ang napanood niya sa…

Ang Nahating Tabing

Madilim at mapanglaw ang araw na iyon sa labas ng lungsod ng Jerusalem. Makikitang nakapako sa krus ang Lalaking nagkaroon ng maraming tagasunod sa loob ng tatlong taon. Kahiya-hiya ang Kanyang sinapit at kitang-kita na lubos siyang pinahirapan. Maririnig naman ang pagtangis ng mga nagmamahal sa Kanya. At natapos ang Kanyang labis-labis na pahihirap nang sumigaw Siya, “Tapos na!” (MATEO 27:50;…